پروپوزال بررسی رابطه توانمند سازی بر عملکرد کارکنان سازمان مطالعه موردی: کارکنان اداره تعاون استان تهران

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه توانمند سازی بر عملکرد کارکنان سازمانمطالعه موردی: کارکنان اداره تعاون استان تهران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

مقاله بیس: دارد

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۱۲ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۹۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهدف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • هدف کلی
 • سوالات پژوهش
 • سوالات فرعی
 • تعاریف توانمندسازی
 • پیشینه پژوهش
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • به همراه مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

در ایالات متحده آمریکا، اولین مطالعه رسمی در مورد توانمند سازی به ایده های مدیریتی ماری پارکر بر می گردد. او بین ” قدرت با” و ” قدرت بر” تمایز قائل شد و پیشنهاد داد که فرآیند ” قدرت با” افزایش یابد در عین حال فرآیند ” قدرت بر” کاهش یابد. جنبش روابط انسانی تاثیر زیادی بر توانمندسازی کارکنان داشت. مطالعات هاثورن به این نتیجه رسید که کارکنان پاسخگویی بیشتری نسبت به موقعیت های اجتماعی نسبت به کنترل های مدیریتی دارند. (یانگ و چویی[۱]، ۲۰۰۹).

 امروزه توانمند سازی مرکز توجه همه سازمان های قرن ۲۱ است. آنها می گویند: اگر توانمندسازی کارکنان به درستی مدیریت شود موجب تعهد سازمانی و کاهش جایگزینی کارکنان می شود. توانمند سازی باعث بوجود آمدن اعتماد به نفس، مشارکت در تصمیم گیری، از بین بردن مرزهای بین مدیریت و کارکنان، افزایش بهره وری و رضایت شغلی می شود.(میرسون و بلانچارد[۲]، ۲۰۱۲).

کلاج .ج (۱۹۹۸) توانمندسازی را به صورت” قدرت واقتدار بهبود یافته” در ارتباط با وظایف و تخصص کارکنان معنی کرد. به نظر می رسد توانمند سازی، یک ابزار مدیریتی قدرتمند باشد که به منظور تبادل چشم اندازهای مشترک به منظور تحقق اهداف مورد انتظار سازمان باشد. واقعیت این است که توانمندسازی به عنوان یک توضیح برای برنامه های متنوع، می تواند علمی بدیع را فراهم کند و از توانمندسازی به عنوان یک برگ برنده برای کارکنان و مدیران دفاع کند. (رکیب[۳]، ۲۰۱۰).

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

210 بازدید