پروپوزال بررسی رابطه بین سن و سابقه کاری بر فرسودگی شغلی کارمندان

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین سن و سابقه کاری بر فرسودگی شغلی کارمندان: مطالعه موردی کارمندان سازمان تامین اجتماعی استان تهران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.pngرشته: مدیریت بازرگانی، مدیریت منابع انسانی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۳ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۱۲۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کلی
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • تعریف متغیرها
 • قلمرو پژوهش
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع
 • مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

سن یا سنوات کاری وفرسودگی شغلی

مطالعات پژوهشی متعددی به سن یا سنوات کاری در یک شغل یا یک زمینه به عنوان معیارهای مربوط به فرسودگی شغلی کارمند، توجه کرده‌اند. با وجود این، نتایج قطعی نیستند. به علاوه بعضی از مطالعات پی برده اند که هیچ رابطه‌ای بین سن یا سنوات کاری وفرسودگی شغلی  وجود ندارد، در حالی که بقیه مطالعات چنین روابطی را یافته‌اند.

برای مثال، لوب از یک مطالعه تجزیه‌ی به عنوان یک عامل پیش بینی فرسودگی شغلی در میان معلمان دبیرستان نتیجه گرفتند که معلمان جوانتر در معرض خطر جدیتری از فرسودگی شغلی نسبت به معلمان مسن تر هستند. با این حال، کونرت از یک مطالعه در مورد فرسودگی شغلی، استرس شغلی، رضایت شغلی و کنار آمدن ۲۲۰ معلم دبیرستانی نتیجه گرفته که سطح فرسودگی شغلی معلمان در معلمان مسن تر و جوانتر تفاوتی ندارد.

اختلافات در یافته‌های میان مطالعات ممکن است از خصوصیات یا موضوعات مختلف حاصل شده باشد. برای مثال، نتایج متضاد از مطالعات انجام شده توسط لائوب و کونرت ممکن است در نتیجه‌ی اختلاف در سطح تدریس توسط معلمان در نمونه‌هایشان باشد. با این حال، نتایج متضاد در میان مطالعات نیز ممکن است درنتیجه خطای نمونه برداری یا دیگر خطاها باشد. تحلیل واسطه‌هایی را برای تطبیق نتایج متضاد آشکار از مطالعات مختلف و در نتیجه برای توصیف تفاوت‌ در یافته ها و ترسیم نتایج کلی، فراهم می‌کند.

علاوه براین، در صورتی که فرسودگی شغلی به طور منفی با زمان در یک موقعیت مشخص یا یک سازمان خاص در ارتباط باشد، دوره‌های طولانی تر کاری ممکن است سودمند باشند. ممکن است برای کارمندان انتخاب به ماندن با یک کارفرما برای دوره‌های طولانی زمانی نسبت به تغییرات مداوم شغلی، سودمندتر باشدو ممکن است این امر برای کارفرماها برای تشویق کارمندان به ماندن  با یک سازمان سودمند باشد.
منابع در فایل قید شده است.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

298 بازدید