پروپوزال بررسی رابطه بین رضایتمندی ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین رضایتمندی ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی: مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مقاله بیس: دارد

 فرمت: Word

 

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
 • فرضیه پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهدف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش تحقیق
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • جامعه آماری
 • منابع
 • مقاله بیس

 

پروپوزال بررسی رابطه بین رضایتمندی ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی (OCB) اشاره به رفتار های اختیاری و از روی میل کارمندات دارد، رفتار هایی ک فراتر از انجام وظیفه ی آنها هستند و در مفهوم ساختار پاداش رسمی یک سازمان، مشمول هیچگونه پاداشی نمی شوند. بر اساس نظریه ی، رفتار اختیاری، نیاز قابل اجرای نقش یا شرح وظایف، یعنی شرایط قابل تصریح در قرارداد استخدام شخص با سازمان نیست، بلکه در عوض موضوع انتخاب شخصی است طوری که به طور کلی چشم پوشی از آن درخور هیچگونه تنبیهی نمی باشد. رفتار شهروندی سازمانی برای بهره وری ضروری است، اما سازمان ها نمی توانند طیف وسیعی از رفتارهای تابع لازم را برای دستیابی به اهداف از طریق شرح وظایف عنوان شده پیش بینی کنند. پنج گروه از رفتار شهروندی سازمانیرا در زیر شناسایی کردند یعنی (۱) نوع دوستی، (۲) مزیت شهروندی، (۳) شعور و آگاهی، (۴) ادب و (۵) جوانمردی

رفتار شهروندی سازمانی “که تلویحاً و نه بطور مستقیم و صریح نشان دهنده رفتار فردی است گه توسط سیستم رسمی پاداش به رسمیت شناخته می شود، و در مجموع انجام وظیفه مؤثر و کارآمد سازمان را افزایش می دهد. این رفتارها ” ماشین آلات اجتماعی سازمان را روغن کاری می کند “، “انعطاف لازم برای کار در میان احتمالات پیش بینی نشده فراوان را ایجاد می کند”، و به کارمندان سازمان کمک می کند تا با اتکاء به یکدیگراز عهده تمام شرایط ترس آور  برآیند.

پروپوزال فوق با هدف بررسی رابطه بین رضایتمندی ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی: مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی طراحی شده است که همراه با مقاله بیس می باشد.

 

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر123

162 بازدید