پروپوزال بررسی رابطه بین خدمات آنلاین و اعتماد و تمایل به خرید مشتری

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین خدمات آنلاین و اعتماد و تمایل به خرید مشتری

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی
 • پیشینه پژوهش
 • روش گردآوری اطلاعات
 • ابزار گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

پروپوزال بررسی رابطه بین خدمات آنلاین و اعتماد و تمایل به خرید مشتری

پژوهش های انجام شده نشان می دهد که تجارت الکترونیکی به طور چشمگیری رو به توسعه می باشد و رشد غیر موازی تعداد خرده فروشان آنلاین در آغاز هزاره و همگامی با رشد نمایی مستمردر حجم خرید آنلاین محرکی برای آن بوده است. با این حال، مفسرین به این مسئله اشاره کرده اند که اکثر خرده فروشان الکترونیکی قادر به سود آوری نیستند، اینکه اکثریت وسیعی از خریداران آنلاین فوق العاده بی وفا بوده و بسیاری از مصرف کنندگان هیچ گونه اعتمادی به خرده فروشی الکترونیکی و به ویژه سیستم های پرداخت هزینه آنلاین ندارند.

با توجه به ماهیت گسترده چنین نگرش هایی، شاید یافتن تحقیقات زیادی که دست به شناسایی و کشف فاکتورهای تاثیرگذار بر نگرش ها و رفتارهای خریداران آنلاین می زنند، تعجب آور نباشد. چنین بینش هایی مفسرین را برآن داشته تا این گونه استدلال کنند که ایجاد جو وفاداری الکترونیکی ابتدا به توسعه اعتماد مصرف کننده به عرضه کننده بستگی دارد (هاریس و گودِ، ۲۰۱۰).

ما در این پژوهش به بررسی و معرفی مدل مفهومی تمایل به خرید، اعتماد و ارائه خدمات الکترونیک می پردازیم که به محیط های فیزیکی آنلاین متشکل از سه بعد اشاره می کند. یکی دیگر از اهداف پژوهش حاضر، توسعه و گسترش تحقیق موجود در محیط های خدمات فیزیکی از طریق پیشنهاد، عملی سازی و آزمایش مدل خدمات آنلاین می باشد.

پروپوزال فوق متشکل از ۴ فرضیه می باشد و ۱۳ متغیر می باشد که در پروپوزال به طور کامل تشریح گردیده است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

339 بازدید