عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین ابعاد سه گانه شخصیتی با میزان خلاقیت کارکنان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت (مدیریت آموزشی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 23 صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب پروپوزال

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • پیشینه پژوهش
 • الف: پژوهش های داخلی
 • ب: پژوهش های خارجی
 • اهداف پژوهش
 • هدف کلی
 • اهداف فرعی
 • سوال اصلی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • معرفی متغیرها و تعاریف وازگان
 • تعاریف مفهومی
 • تعاریف عملیاتی
 • نوع روش پژوهش
 • جامعه آماری،نمونه و روش نمونه گیری
 • روش گردآوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی رابطه بین ابعاد سه گانه شخصیتی با میزان خلاقیت کارکنان

در حیطه روانشناسی شخصیت نظریه های گوناگونی مطرح شده است، از جمله روان تحلیل گری فروید،پدیدار شناختی راجرز، رفتارگرایی اسکینر، رویکرد شناختی جورج کلی و…. که هرکدام شخصیت را از منظری مورد توجه قرار داده اند.

شخصیت و ابعاد آن در زمینه سازی برای پرورش شخصیت سالم و آموزش مهارت های پرورش تفکر خلاق از لحاظ آموزشی و اجتماعی باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.افراد با ویژگی های شخصیتی سالم و داشتن مهارتهای تفکر کارآمد زمینه ساز رشد و ترقی و کارایی در جامعه و محیط کار هستند و داشتن مشکل در این زمینه ها ، خود زمینه ساز مسایل بسیاری می باشد.در این پژوهش به بررسی تأثیر ابعاد شخصیتی از لحاظ عزت نفس، عزت نفس و خود اثر بخشی بر میزان خلاقیت کارکنان  دانشگاه آزاد پرداخته شده و تفاوت ها بررسی می شود و در نهایت راهکارهایی در جهت بالا بردن ویژگی های شخصیتی مناسب و زمینه سازی برای ایجاد وپرورش مهارتهای تفکر ارائه می شود.

پروپوزال فوق متشکل از 7 فرضیه 1 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی می باشد.

فرضیات پژوهش:

فرضیه اصلی

بین مولفه های شخصیت (عزت نفس، خود کنترلی و خودکارآمدی)با میزان خلاقیت کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیات فرعی

 • بین عزت نفس و میزان خلاقیت کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین خود کنترلی و میزان خلاقیت کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
 • خودکارآمدی ومیزان خلاقیت کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین عزت نفس  و خود کنترلی و خودکارآمدی و خلاقیت با سن رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین عزت نفس و خود کنترلی و خودکارآمدی و خلاقیت با جنس رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین عزت نفس و خود کنترلی  و خودکارآمدی  و خلاقیت  با تحصیلات کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط