سفارش پروپوزال بررسی رابطه آمیخته بازاریابی و قابلیت های تمرکز بر مشتری در افزایش عملکرد محصول جدید

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه آمیخته بازاریابی و قابلیت های تمرکز بر مشتری در افزایش عملکرد محصول جدید

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۲۰ صفحه

 فرمت: Word

سفارش پروپوزال

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • ادبیات موضوعی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

به نظر فلیپ کاتلر (۲۰۰۱)، برجسته ترین صاحب نظر در این رشته، بازاریابی عبارت است از فعالیتی انسانی در جهت رضای نیازها و خواسته ها از طریق فرآیند مبادله. منشاء و رکن اصلی نظام بازاریابی، نیازها  خواسته ای انسان است.

نیازهای انسان و تمایل او برای دستیابی به انها که خارج از وجودش هستند، محصولات نامیده می شود. محصول لزوماً یک شی فیزیکی نبوده، بلکه می تواند خدمتی باشد که برای رفع نیازهای افراد، مکان ها، خدامت و عقاید ارائه می گردد.

آمیخته بازاریابی از مولفه های مهم در تصمیم گیری و ارزیابی مربوط به بازاریابی یک بنگاه است چون که آمیخته بازاریابی یا استراتژی  بازاریابی ترکیبی از عناصر لازم برای برنامه ریزی و اجرای کل عملیات بازاریابی است. از سوی دیگر عناصر امیخته بازاریابی قابل کنترل بوده و با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. تصمیم در مورد یکی از آنها بر روی فعالیت های مربوط به دیگر عناصر تاثیر می گذارد و اگر اجزاء آمیخته بازاریابی به نحو موثری با یکدیگر ترکیب شوند به نحوی که هم به نیازهای مصرف کننده و هم نیروهای محیطی در کل بازار انتخاب شده هماهنگی داشته باشند باعث پدید آمدن یک سیستم بازاریابی وفق می شود. (کتاب، ۱۳۸۴)

مفهوم آمیخته بازاریابی برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ به وسیله نیل بوردن معرفی شد و به ۴p معروف گشت. آمیخته بازاریابی بر مدل ها و روش های سنتی مدیریت بازار مانند روش کارکردگرای پویای آلدرسون در کنار سایر روش های سیستمی و نیز تئوری پارامتر که توسط دانشگاه کپنهاگ در اروپا توسعه یافت، غلبه کرد و ورش های جدید مانند دیدگاه محصولی، دیدگاه وظیفه یا و دیدگاه جغرافیایی نیز با چنین سرنوشتی مواجه شدند. تنها تعداد کمی از این مدل ها بقای خود را در مقابل ۴p حفظ کنند. (گرندروز، ۱۹۹۷، ۳۲۳).

…..

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

 

227 بازدید