پروپوزال بررسی تنظیم تعهد مدیریت بر پذیرش فروشندگان از فناوری های اتوماسیون نیروی فروش

عنوان پروپوزال: بررسی تنظیم تعهد مدیریت بر پذیرش فروشندگان از فناوری های اتوماسیون نیروی فروش

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۱۸ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • ادبیات نظری
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی تنظیم تعهد مدیریت

تحقیق گذشته حاکی از آن است که مبنای اجرای موفقیت آمیز تغییر سازمانی (برای مثال برنامه های کلی مدیریت کیفیت، اطلاعات و برنامه های فناوری ارتباط) تعهد مدیریت می باشد. هم مدیر مستقیم و هم مدیریت عالی بطور مستقل بررسی شده اند و نشان داده اند که تاثیر چشمگیری بر رفتار کارمند دارند. تحقیقات سیستم های اطلاعات نشان می دهند که حمایت مدیران تاثیری بر انتخاب کاربرد خود آنها و رابطه متقاعدکننده دارند، بون و کامپل نشان می دهند که مدیران فروش که فناوری جدید را با فرایندهای مدیریت فروش آنها ترکیب می کنند. استفاده از فناوری را بیشتر برای نمایندگان ثانوی فروش وسوسه انگیز می سازند.

تحقیق حاکی از آن است که بازتاب حمایت مدیران، رفتار و جهت گیری های کنترل بر نگرش ها، فراگیری و رفتار فروشنده تاثیر بسزایی دارند. تشویق مدیریت جهت استفاده از سیستم SFA مهمترین عامل دوم در ایجاد شرایط توانمندسازی مورد نیاز در ازای قبول سیستم از سوی نیروی فروش می باشند. بنابراین، مدیران مستقیم غالبا یک تاثیر داخلی مهمی بر فروشنده دارند و موقعیت آنها در فناوری فروش بطور چشمگیری تحت تاثیر سطح انتخاب آنها قرار دارند. به همین ترتیب، تعهد مدیریت عالی برای فرایند انتخاب مورد نیاز است. اجرای تغییر احتمالا زمانی موفقیت آمیز است که تعهد به تغییر در سطوح بالاتر سازمان موثر و قوی باشد. متصدی فروش تضمین می کند که این سازمان گامهای درستی برای رقابت و دسترسی به سودآوری بلندمدت برداشته است. در نتیجه حمایت رسمی و ارتباط دائمی درباره اهمیت SFA طبق نظر مدیریت عالی گرایش انتخاب را تحت تاثیر قرار می دهد.

پروپوزال فوق متشکل از ۳ فرضیه که ۱ فرضیه اصلی و ۲ فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی که در فایل تشریح شده است که با پیوست مقاله بیس ISI تحویل داده می شود.

پروژه های آماده نقد پایان نامه

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

172 بازدید