پروپوزال بررسی تاثیر واحد حسابرسی داخلی بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ ها

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر واحد حسابرسی داخلی بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

رشته تحصیلی: مالی و حسابداری

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: ۲۲ صفحه

؟ مدل: دارد

فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال حسابرسی داخلی بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ ها

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • اهداف پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • روش پژوهش
 • مدل رگرسیونی پژوهش
 • تعاریف مفهومی و عملیاتی
 • متغیر مستقل: وجود حسابرس داخلی
 • تخصص حسابرس داخلی
 • تجربه حسابرس داخلی
 • تحصیلات حسابرس داخلی
 • متغیر وابسته: مسئولیت اجتماعی شرکت
  • بعد مسائل محیطی مسئولیت اجتماعی
  • بعد کارکنان مسئولیت اجتماعی
  • بعد محصولات و خدمات مسئولیت اجتماعی
 • متغیرهای کنترلی
 • اندازه شرکت
 • اهرم مالی
 • نرخ بازده دارایی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • جامعه آماری پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه خارجی
 • پیشینه داخلی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال حسابرسی داخلی بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ ها

متغیر مستقل: وجود حسابرس داخلی

مطابق با پژوهش مهربان پور و همکاران (۱۳۹۶) در صورتی که شرکت دارای واحد حسابرسی داخلی باشد عدد یک و در غیراین صورت صفر در نظر گرفته شده است.

تخصص حسابرس داخلی

یک متغیر مجازی است که اگر اعضای حسابرس داخلی دارای حداقل یک تخصص در حسابداری، مالی باشند، عدد یک و در غیراین صورت عدد صفر خواهد گرفت.

تجربه حسابرس داخلی

یک متغیر مجازی است که اگر اعضای حسابرس داخلی از تجربه بالای ۳ سال حداقل در کار مالی، حسابداری برخوردار باشند، عدد یک و در غیراین صورت عدد صفر خواهد گرفت.

تحصیلات حسابرس داخلی

یک متغیر مجازی است که اگر اعضای حسابرس داخلی دارای مدرک کارشناسی باشند عدد یک و اگر دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده عدد یک و اگر مدرک دکتری تخصصی داشته باشند عدد ۲ خواهد گرفت.

متغیر وابسته: مسئولیت اجتماعی شرکت

در پژوهش حاضر از متغیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نمرات جمع آوری شده از اطلاعات مرتبط با مسائل زیست محیطی، اجتماعی شرکت.  

مدل رگرسیون پروپوزال

(توضیحات بیشتر مدل رگرسیونی و همچنین شکل مدل مفهومی در پروپوزال آمده است)

http://modir3-3.ir/images/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg

توضیحات پروپوزال

پروپوزال فوق با هدف بررسی تاثیر واحد حسابرسی داخلی بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طراحی شده است می باشد که متشکل از ۴ فرضیه همراه با مدل مفهومی و مقاله بیس ۲۰۱۹ می باشد که در فایل قرار داده شده است.

پروژه های مرتبط

 

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

 

 

 

325 بازدید