پروپوزال بررسی تاثیر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۸ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۱۴۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • جنبه نوآوری پژوهش
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

نقش نوآوری مصرف کننده

پژوهش های قبلی نشان می دهد که نوآوری مصرف کننده به طور قابل توجهی پذیرش مصرف کنندگان و پذیرش محصولات جدید را تحت تاثیر قرار می دهد.  با این وجود تعریف و ارزیابی نوآوری مصرف کننده دچار فقدان اجماع میباشد. معیارهای گوناگونی برای سنجش نوآوری مصرف کننده وجود دارد. و این معیارها اغلب به سه دسته تقسیم میشوند به نامهای معیارهای نوآوری زندگی، معیارهای نوآوری مصرف کننده. معیارهای نوآوری مختص محیط. این مطالعه بر سه نوع مختلف از نوآوری مصرف کننده در مطالعات تجربی یعنی نوآوری ذاتی مصرف کننده، نوآوری مختص محیط، و نوآوری نیابتی، تمرکز میکند.

مطالعات بسیاری در گذشته نوآوری مصرف کننده را به عنوان یک صفت شخصیتی عمومی شده در نظر گرفته اند و محققان آن را به عنوان نوآوری ذاتی مصرف کننده تعریف میکنند.

میدگلی و داولین (۱۹۷۸) در نوآوری ذاتی نظر مصرف کننده به عنوان یک استعداد نوآورانه مربوط به درجه ای است که فرد یک محصول جدید را بدون تاثیر تجربه خرید قبلی دیگران مورد پذیرش قرار میدهد. تحقیقات تجربی نشان می دهد که نوآوری ذاتی مصرف کننده می تواند به شناسایی نوآوران کمک کند و تاثیر قابل توجهی در پذیرش نوآوری محصول دارد. با این حال، رابطه بین نوآوری ذاتی مصرف کننده و پذیرش نوآوری های محصول در تحقیقات دانشگاهی، متناقض است (IM و همکاران، ۲۰۰۷) و فاقد اجماع. این مشاهدات نشان می دهد که نوآوری ذاتی مصرف کننده ممکن است به بررسی بیشتر نیاز داشته باشد همانند تاثیر واقعی خود بر پذیرش محصول واقعا جدید.

…..

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

 

143 بازدید