پروپوزال بررسی تاثیر نقدینگی بر ساختار سرمایه کد ۲۸۴۱

Mعنوان پروپوزال: بررسی تاثیر نقدینگی بر ساختار سرمایه

O رشته تحصیلی: مالی و حسابداری

D مقطع: ارشد

R تعداد صفحات: ۲۰ صفحه

مدل مفهومی: دارد

123 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال تاثیر نقدینگی بر ساختار سرمایه

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوال های فرعی
 • جمع آوری داده ها
 • نمونه گیری
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • تجزیه و تحلیل رگرسیون
 • روش مطالعاتی
 • مدل تحقیق
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

ساختار سرمایه

در اقتصاد یکپارچه، تعمیم بر ساختار سرمایه و اجزای به عنوان یکی از گسترده ترین منابع تحقیق شناخته شده است. منظور از ساختار سرمایه ای روشی است که یک شرکت دارایی های خود را از طریق ارزش خالص و وام سرمایه گذاری می کند. ساختار سرمایه ای از نسبت وام و ارزش کل و دیون محاسبه می شود. از طرفی، مدیریت نقدینگی برای شرکت ها از اهمیت حیاتی برخوردار است که قسمت عمده ی سوددهی نقدینگی در معاملات نیز مهم است زیرا اگر مدیریت سرمایه با دقت انجام نشود شرکت با شکست مواجه شده و اگر سرمایه کار به درستی مدیریت نشود شرکت با ورشکستگی مواجه می شود.

در این متن سرمایه کار به عنوان نیروی زندگی رای هر واحد اقتصادی شناخته می شود و مدیریت آن به یکی از مهمترین عملکردهای مدیریت نقدینگی محسوب می شود. بر این اساس هر شرکت چه سود محور باشد یا نباشد بدون توجه به اندازه و ماهیت کارش به مقداری سرمایه کار برای ادامه کار شرکت نیاز دارد. سرمایه ی کار یکی از مهمترین عوامل برای نگه داری، پایداری و قابلیت پرداخت بدهی و سوددهی نقدینگی می باشد. بر اساس مطالعات که بر روی ساختار نقدینگی و سرمایه صورت گرفته رابطه ی مشخص و مثبتی بین آنها مشاهده شده است. در ضمن نقدینگی در شکورهای مختلف بر روی ساختار سرمایه تاثیر می گذارد.

توضیحات پروپوزال تاثیر نقدینگی بر ساختار سرمایه

پروپوزال فوق با هدف بررسی عوامل تاثیر نقدینگی بر ساختار سرمایه طراحی شده است که متشکل از ۴ فرضیه یک فرضیه اصلی و ۳ فرضیه فرعی می باشد همراه بامدل مفهومی می باشد.

پروژه های مرتبط

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

 

251 بازدید