پروپوزال بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی در عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدی

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی در عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدی

شاخه پروپزوال رشته: مالی و حسابداری

پروپوزال ارشد مقطع: تمامی مقاطع

صفحات پروپوزال تعداد صفحات: ۱۸ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۱۸۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • ادبیات نظری پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • روش پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • جامعه آماری پژوهش
 • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
 • ابزارهای گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات در پژوهش
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی در عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدی

مطالعات ثابت کرده اند که استفاده از حسابداری مدیریت استراتژیک تاثیر مثبتی بر عملکرد مدیریتی و عملکرد سازمانی دارد. آه لی و جاسو در سال ۲۰۱۱ دریافتند که استفاده از حسابداری مدیریت استراتژیک ارتباط بین استراتژی و عملکرد سازمانی را افزایش می دهد. زنیتا در سال ۲۰۱۲ دریافت که سواد اطلاعاتی و حسابداری مدیریت استراتژیک تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی دارند.

اثر واسطه ای تجزیه و تحلیل انجام شده بوسیله زنیتا در سال ۲۰۱۰ همچنین نشان می دهد که حسابداری مدیریت استراتژیک نقش واسطه در ارتباط بین سواد اطلاعاتی و عملکرد مدیریتی ایفا می کند. پژوهش های دیگری نیز در زمینه عملکرد مدیریتی و خود کارآمدی انجام شده است  (کاتارینا ۱۹۹۳، گال و چیا ۱۹۹۴، چیا ۱۹۹۵). با این حال، هنوز مطالعات کافی به منظور بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی، خود کارآمدی و حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد مدیریتی وجود ندارد. بنابر این، پژوهش های بیشتری در زمینه بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی، خود کارآمدی و حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد مدیریتی مورد نیاز است.

هدف پژوهش فوق بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی و حسابداری مدیریت استراتژیک بر عملکرد مدیریتی انجام شده است. علاوه بر این، این مطالعه تاثیر واسطه ای حسابداری مدیریت استراتژیک را در ارتباط بین سواد اطلاعاتی و عملکرد مدیریتی و همچنین اثر واسطه ای خود کارآمدی را در ارتباط بین حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد مدیریتی مورد بررسی قرار می دهد.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

148 بازدید