پروپوزال بررسی تاثیر توانمندسازی، کار گروهی و برنامه آموزشی کارکنان بر تعهد سازمانی

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر توانمندسازی، کار گروهی و برنامه آموزشی کارکنان بر تعهد سازمانی: مطالعه  موردی سازمان تامین اجتماعی استان تهران

پروپوزال منابع انسانی رشته تحصیلی: مدیریت

پروپوزال ارشد مقطع: ارشد

مدل: دارد

تعداد صفحات پروپوزال تعداد صفحات: ۲۰ صفحه

 فرمت: Word

لینک پرسشنامه مقاله


 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • ادبیات موضوعی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی تاثیر توانمندسازی، کار گروهی و برنامه آموزشی کارکنان بر تعهد سازمانی

تعهد سازمانی در تحقیقات به عنوان قدرت نسبی شناسایی فرد و میزان درگیری آن در یک سازمان خاص تعریف شده است و می تواند توسط یک باور قوی و پذیرش اهداف و ارزش های سازمان مشخص می شود و تمایل به تلاش قابل توجهی از طرف سازمان و یک تعامل قوی برای حفظ عضویت در سازمان وجود دارد. تعهد سازمانی نشان دهنده فاعلی یک کارمند نسبت به سازمان خود است. همچنین بر اساس تحقیقات الن و همکارانش در سال ۱۹۹۷ به عنوان درجه ای از دلبستگی به سازمان تعریف می شود و توسط ارزش نهادن به منافع مشترک بین یک کارمند و یا سازمان خود مشخص می شود.

علاوه بر این راعی در سال ۲۰۱۳ تعهد سازمانی را به عنوان یک تمایل جهت حفظ وابستگی با سازمان را تعریف می کند. و این از طریق تمایل به اعمال سطح بالایی از تلاش برای دستیابی به اهداف سازمانی ارائه می شود. به طور کلی، اهداف تعهد سازمانی می تواند به عنوان درجه ای در یک کارمند در نظر گرفته می شود، که بر مبنای میزان احساس تعلق به سازمان تعریف می شود. چنین احساسی است که در میان کارکنان از طریق مشارکت مستمر در فعالیت های مختلف سازمان ایجاد می شود.

توانمندسازی کارکنان به عنوان یک عمل انگیزش است که با هدف افزایش عملکرد و با افزایش فرصت های مشارکتی در نظر گرفته می شود. به طور عمده با توسعه اعتماد، انگیزه، شرکت در تصمیم گیری ها، از بین بردن مرز بین کارکنان و مدیریت می تواند این اتفاق بیفتد. مکانیزم توانمندسازی یک کارمند منجر به اقتدار او در تصمیم گیری شده و اغلب با توزیع مسئولیت از مدیریان به کارکنان دیگر همراه است. توامندسازی به عنوان آماده سازی کارکنان یک سازمان جهت مقایسه قوی به امور مربوط به فعالیت های کار روزانه خود تعریف می شود.

…..

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

 

172 بازدید