پروپوزال بررسی تاثیر تبلیغات هیجانی بر نگرش به تبلیغات و نگرش به برند

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر تبلیغات هیجانی بر نگرش به تبلیغات و نگرش به برند: مطالعه موردی شرکت دیجی کالا

رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: ۲۲ صفحه

فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال رشته بازاریابی

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت
 • اهداف پژوهش
 • اهداف اصلی
 • اهداف فرعی
 • سؤالات پژوهش
 • سؤالات اصلی
 • سوالات فرعی
 • فرضیه‏ های پژوهش
 • فرضیه‌های اصلی
 • فرضیه‌های فرعی
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو موضوعی
 • متغیرهای پژوهش
 • تعاریف نظری
 • تعاریف عملیاتی
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه داخلی پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • نوع و روش پژوهش
 • روش های جمع‌ آوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • جامعه ی آماری
 • حجم نمونه
 • پرسشنامه
 • روایی پرسشنامه ها
 • پایایی پرسشنامه ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعاریف مفهومی متغیره های پژوهش

تعریف نظری:

داشتن یا نداشتن علاقه عمومی مصرف کننده نسبت به محرک تبلیغاتی در طی مواجهه با تبلیغی خاص تعریف می شود(موون و ماینور، ۱۳۸۸). لین سال (۲۰۰۸) نگرش به تبلیغات را به عنوان یک گرایش یا تمایل واکنشی مستمر از یک موضوع خاص یادگرفته می شود، تعریف کرده است.

عبارت است از اندازه گیری کردن مستقیم عواطف و احساسات کلی که مصرف کننده درباره پدیده ای (برند) دارد (موون و ماینور، ۱۳۸۸).

تعریف عملیاتی:

تمایل مثبت یا منفی، خوب یا بد نسبت به جاذبه های تبلیغاتی و تجانس میان هیجان تبلیغ با نوع محصول را نگرش نسبت به آگهی تعریف کرده ایم.

تمایل مثبت یا منفی، خوب یا بد نسب به برند در تبلیغ مبتنی بر جاذبه های تبلیغ و تجانس میان هیجان و نوع محصول تبلیغ شده تعریف کرده ایم.

توضیحات پروپوزال

پروپوزال فوق با هدف بررسی تاثیر تبلیغات هیجانی بر نگرش به تبلیغات و نگرش به برند می باشد که متشکل از ۴ فرضیه همراه با مدل مفهومی می باشد که در فایل آورده شده است.

پروژه های مرتبط

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

 

204 بازدید