پروپوزال بررسی تاثیر تبلیغات و نام تجاری چندگانه در رفتار خرید مصرف کننده

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر تبلیغات و نام تجاری چندگانه در رفتار خرید مصرف کننده

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۸ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۱۸۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • ادبیات موضوعی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

توضیحات پروپوزال بررسی تاثیر تبلیغات و نام تجاری

امروزه واژه برند در زمره واژگانی است که روز به روز بیشتر (و گاه حتی به غلط) به کار برده می‌شود. در تعریف‌هایی که از برند شده است، توافق کاملی وجود ندارد. اندیشمندان در حوزه برند هر یک از منظر خود، به این مفهوم نگریسته‌اند. در ادامه به تعاریف برخی از اندیشمندان در حوزۀ مدیریت برند، اشاره خواهیم داشت تا از این طریق این مفهوم را بهتر درک کنیم. در لغت نامه بین‌المللی بازاریابی بیان شده که برند عبارت است از نامی اختصاصی برای یک محصول همراه با شخصیت و هویت دیداری که توسط تولیدکننده، به محصول داده می‌شود(یادین،۲۰۰۲، ۲۵).

کاپفرر  برند را به گونه‌ای کلی تعریف کرده است. به گفتۀ وی «برند عبارت است از نامی که خریداران را تحت تأثیر قرار دهد» در واقع آنچه یک نام را به برند تبدیل می‌کند، برجستگی، تمایز، اعتماد و … مرتبط به نشانه‌ها است. بنابراین برند یک سیستم زنده است که از سه قطب اصلی (محصول و خدمت، نام و مفهوم) تشکیل شده است (کاپفرر، ۲۰۰۸، ۳۷). در این رابطه، کلر بیان می‌دارد که برند عبارت است از آمیخته‌ای از نشانه‌های روانی و ذهنی در مصرف‌کننده که به ارزش مورد تصوّر از محصول یا خدمت می‌افزاید  و این نشانه‌ها بایستی منحصر به فرد، برجسته و مطلوب باشد (کلر، ۲۰۰۳، ۸).

اثرات رقابتی افکار آگهی در درک نام تجاری

یک فکر (باور) به واکنش دریافت ‌کننده به خود آگهی بر‌می‌گردد(۱۹۹۰)در حالیکه درک و شناخت نام تجاری تصور دریافت‌کننده را از نام تجاری نشان می‌دهد که در یک آگهی تبلیغ می‌شود.

(۱۹۸۳ Lutz) محققان نشان داده‌اند که یک رابطه مثبت بین افکار آگهی و درک نام تجاری وجود  دارد. (بی هال  ۱۹۹۲، براون و استیمن ۱۹۹۲، مکنزی ۱۹۸۶ ) برای مثال بخشهای خبری ممکن است منجر به یک Aad مطلوب شود و قدرت افکار موجود را در مورد نام تجاری در آگهی افزایش دهند. در مقابل، بخش های غیرخبری Aad را کاهش می‌دهند. و به نوبه خود قدرت افکارشان را در نام تجاری تبلیغ شده کاهش می‌دهند.

Aad اثر محتوی آگهی را به تعیین درcb میانجیگری می‌کند تحقیق (۱۹۹۰ Yi) همچنین نشان می‌دهد که واکنشهای موثر به یک آگهی ممکن است بر واکنشهای موثر نام تجاری تبلیغ شده اثر بگذارد. احساسات منفی یا مثبت به یک آگهی ممکن است با نام تجاری تبلیغ شده در آگهی ارتباط داشته باشد. این بنظر می رسد که دیدگاه دوست داشتنی تر باشد که یک Aad مثبت (منفی) ممکن است cb مطلوب بیشتر و یا کمتر ایجاد کند (Mackenzie 1986) با تلفیق اثرات رقابتی در فرآیند تصمیم‌گیری مصرف‌کننده و سازگار با نظریه در الگوی واسطه دوتایی، انتظار می‌رود افکار مصرف ‌کنندگان در مورد یک آگهی اصلی و آگهی‌های رقیب درک رفتاری از نام تجاری اصلی در آگهی اصلی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

…..

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی سایت مدیر123تماس با سایت مدیر 123

 

 

19 بازدید