پروپوزال بررسی تاثیر استراتژی کسب وکار را بر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر استراتژی کسب وکار را بر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت مالی و حسابداری

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۱۸ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۱۸۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • ادبیات نظری پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • روش پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • جامعه آماری پژوهش
 • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
 • ابزارهای گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات در پژوهش
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

می توان استدلال کرد که مشخصه های اطلاعات حسابداری مدیریت تحت تاثیر استراتژی کسب و کار برنامه ریزی شده است. مایلز و اسنو در سال ۱۹۷۸ استراتژی های کسب و کار را به ۴ نوع پیشگامان، تحلیل گران، مدافعان و منفعلان طبقه بندی کردند. استراتژی پیشگامان به سمت تغییر شرکت و توسعه محصولات جدید و همچنین تداوم جست و جوی فرصت های جدید و ورود به بازار های جدید تمایل دارد. علاوه بر این، شرکت ها با استراتژی پیشگامان معمولا با یک محیط عدم اطمینان بیشتری نسبت به شرکت هایی با استراتژی مدافعان رو به رو می شوند ؛ بنابر این به اطلاعات بیشتری به منظور بهبود عملکرد شرکت نیاز دارند. این نظر که بوسیله آبرنتی و گوتیر در سال ۱۹۹۴ ارائه شد بیان می کند که اطلاعات حسابداری در شرکت هایی که استراتژی اکتشاف گر را پیاده سازی می کنند تاثیر مثبتی بیشتری بر عملکرد شرکت ها دارد نسبت به شرکت هایی که استراتژی مدافعان را پیاده سازی می کنند.  

استراتژی کسب و کار در مدافعان محصول، مشتری فعلی را با یک بازار محصول محدود در دفاع از شرکت حفظ می کند. شرکت هایی با این استراتژی فقط تغییرات کمی را اعمال می کنند و در حد بسیار کم محصولاتشان را توسعه می دهند همچنین به طور عمده در قیمت پایین، کیفیت و خدمات و بهره وری عملیاتی رقابت می کنند. انطباق استراتژی کسب و کار با مشخصه های اطلاعات حسابداری مدیریت منجر به عملکرد بالاتر خواهد شد. استراتژی کسب و کار پیشگامان که بوسیله مشخصه های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت پشتسبانی می شود منجر به عملکرد مثبت بیشتر در مقایسه با شرکتی می شود که از استراتژی مدافعان استفاده می کند. این موضوع به این دلیل اتفاق می افتد که شرکت های استفاده کننده از استراتژی پیشگامان معمولا با محیط عدم اطمینان بیشتری نسبت به شرکت های استفاده کننده از استراتژی مدافعان مواجه می شود.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

286 بازدید