پروپوزال بررسی اعتماد و ریسک درک شده بر تصمیم گیری مصرف کننده برای خرید آنلاین

عنوان پروپوزال: بررسی اعتماد و ریسک درک شده بر تصمیم گیری مصرف کننده برای خرید آنلاین (مطالعه موردی: خریداران کسب و کارهای آنلاین در استان تهران)

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت بازاریابی، تجارت الکترونیک

مقطع پروپوزال مقطع: ارشد و دکتری

مدل: دارد

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: ۴۵۰۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش
 • تعاریف مفهومی
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

ریسک درک شده

محققان رفتار مشتری، اغلب ریسک درک شده را به عنوان ارداک مشتری در مورد عدم اطمینان و نتایج معکوس بالقوه خرید یک محصول و یا سرویس تعریف کرده اند(littler & melanthiou, 2006). بسیاری از مطالعات نشاند داده اند که مشتریان اشکال و یا ابعاد متفاوتی از ریسک را درک می کنند. اینکه ارزش پیشگویی کننده هر کدام ا این ابعاد در کل ریسک و رفتار کاهش دهنده آن به چه میزانی است، به طبقه محصول یا خدمت بسیار وایسته است (gemunden, 1985).

ریسک و احتمال خطر ادراک شده عبارت است از یک عدم اطمینان در محیط خرید، جایی که مصرف کنندگان ممکن است در نظر بگیرند که خرید و اهمیت و نتایج جدی در رابطه با آنها یک اشتباه و یا تصمیم نامناسب است. امنیت ادراک شده در رابطه با تهدیدهایی است که از شرایط، موقعیت، یا رویدادی مرتبط با مشکلات اقتصادی داده یا منابع شبکه در اشکال تخریب، افشا، اصلاح داده، محرومیت از خدمات و یا تقلب، ضایعات و سوء استفاده ایجاد می شود. (chen & barnes, 2007).

هنگامی که رفتار خرید را به عنوان رفتار ارادی مطالعه می کنیم، شکی وجود ندارد که نتیجه ی یک تصمیم خرید ارضای نیاز است، به طوری که نتایج مثبت مورد انتظار هستند. بنابراین اگر در موقعیت های خرید، پیامدهای منفی بوجود آیند، ممکن است که دستیابی به سطح رضایت مورد انتظار تحقق نیابد. از آنجا که در اغلب اوقات شخص به خاطر محدودیت های شناختی، تنها قادر است تعدادی از پیامدهای احتمالی را پیش بینی نماید، داولینگ واستالین به موقعیتی هایی اشاره کردند که در آن رفتار مصرف کننده به هنگام خرید بیشتر با عدم اطمینان روبروست تا ریسک (داولینگ و استالین، ۱۹۹۴)

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

1086 بازدید