پروپوزال بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی

عنوان پروپوزال: بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان مازندران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت دانش

مقطع پروپوزال مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۱۴ صفحه

فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال هوش سازمانی

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • ادبیات موضوعی
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • روش تحقیق
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • جامعه آماری
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

هوش سازمانی

پروپوزال هوش سازمانی

امروزه اکثر سازمان های هوشمند بر این باورند که به اندازه کافی خوب نیستند، سازمان ها مزایای بیشتری از بهایی که برای عوامل هوش سازمانی و مدیریت دانش پرداخت می نمایند، به دست می آورند. توجه به موضوع جدید هوش سازمانی و اهمیتش در داخل سازمان و همچنین نبود تحقیقاتی در مورد ارتباطش با مدیریت دانش، ضرورت سنجش آن و سعی در بهبود و توسعه سازمان مهم هستند وتوجه به اهمیت توسعه مدیریت دانش سازمانی، درک ارتباط بین این دو همه از مواردی هستند که در جهت گام برداشتن به سمت توسعه سازمانها مهم هستند.

هوش سازمانی (OI) به معنای کسب دانش و اطلاعات جامع از همه عواملی که بر سازمان تاثیر می گذارد. منظور از همه عوامل یعنی اطلاعاتی که از مشتریان، ارباب رجوع، رقبا، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی، فرایندهای سازمانی (مالی، اداری، حفاظتی، تولیدی، منابع انسانی، بودجه و…) که تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می‌گذارد هوش سازمانی است. هوش سازمانی شما را برای تصمیم‌گیری در همه عوامل موثر بر سازمان و شرکت‌ها توانمند می‌سازد.

هوش سازمانی به همه شرکت‌ها کمک می‌کند تا از طریق گزارش‌گیری و تحلیل داده‌ها، عملکرد اثربخش و مطمئن بدون دردسر اضافی و هزینه‌های اجرائی زیاد و سعی و خطا بدست آورند. امروزه با اطمینان کامل می‌توان ادعا کرد که استفاده از راه‌حل OI می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان‌ها را متمایز نماید. 

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

368 بازدید