پروپوزال بررسی ارتباط بین مدیریت کوانتومی با اشتیاق شغلی و سازگاری شغلی در اداره تعان استان تهران

عنوان پروپوزال: بررسی ارتباط بین مدیریت کوانتومی با اشتیاق شغلی و سازگاری شغلی در اداره تعان استان تهران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۲۳ صفحه

مقاله بیس: دارد

مدل مفهومی: دارد

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

رهبران کوانتومی

رویکرد کوانتومی نتایج خوبی در دنیای پیچیده فعلی دارد؛ رویکردی که برای تغییر محیط در آینده مؤثر است. خلاقیت و دانش کلید اساسی موفقیت سازمان هاست. مشارکت کارکنان تأثیر مهمی بر عملکرد سازمان دارد. برای انجام بسیاری از تغییرات مورد نیاز در بی نظمی نقش عمده رهبر کمک کردن به کارکنان برای تطابق با نقش ها و راهبردهای جدید است (فارهولم، ۲۰۰۴). هفت عامل مؤثر بر میزان تسلط رهبران در شیوه رهبری کوانتومی عبارت اند از:

تقویت روابط اجتماعی؛ ایجاد فضایی برای خلاقیت و ابتکار در جامعه؛ یافتن منابع و شخصیت های قدرتمند؛ مواجهه با مشکلات، بدون فرار از آنها؛ گسترش روابط خارجی؛ تشویق یادگیری هدفمند؛ آوردن آینده به حال (کلیمن، ۲۰۰۲؛ وارگاس، ۲۰۱۰). هر دو نظریه مکانیک کوانتوم و نظریه هرج ومرج نشان دهنده محدودیت های بسیاری در زمینه دیدگاه های سنتی، نظریه مکانیکی و روانی است. به منظور تغییر این پارادایم های علمی به درمانگرانی برای تغییر دیدگاه جهان خود و یادگیری مهارت های جدید درمانی (مهارت های کوانتومی) برای هزاره جدید نیاز است(شیلتون، ۲۰۱۰).

پروپوزال حاضر متشکل از ۳ فرضیه و ۱ فرضیه اصلی ۲ فرضیه فرعی است که همراه با مدل مقهومی می باشد. در این پروپوزال به   بررسی ارتباط بین مدیریت کوانتومی با اشتیاق شغلی و سازگاری شغلی در اداره تعان استان تهران می پردازیم.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

184 بازدید