پروپوزال بررسی ارتباط استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی

عنوان پروپوزال: بررسی ارتباط استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 

پروپوزال بررسی ارتباط استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه پژوهش و تعریف واژگان تخصصی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش تحقیق
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس ساینس دایرکت

پروپوزال بررسی ارتباط استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی

امروزه صادرات نقش اساسی در رشد و پیشرفت شرکت های و عامل اصلی موفقیت های صنعت نساجی کشور های در حال توسعه می باشد. با توجه به قدرت کم پول داخلی به دلار، شرکت ها تمایل بیشتری به صادرات و کسب سود بیشتر دارند. این امر شرکت ها و صنایع داخلی را به سمت بازارهای خارجی سوق می دهد.

اقتصادهای در حال ظهور توجه قابل ملاحظه ای به عملکرد صادرات شرکت ها می کنند، زیرا سیاست گذاران، تعادل اشتغال و تجارت را به عنوان عوامل حیاتی در نظر می گیرند. بنابراین، تحقیقات زیادی در مورد عملکرد صادرات شرکت به عنوان عامل برجسته ای که بیان کننده رشد تجارت بین المللی است، انجام می دهند.

هدف پژوهش، بررسی تاثیر استراتژی آمیخته بازاریابی و ویژگی های شرکت بر عملکرد صادراتی است. رویکردی یکپارچه در طراحی مدل تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. مشخصه های خاص شرکت و عوامل خارجی به عنوان منابع عملکرد صادراتی در این مدل گنجانده شده است. تاثیر آن ها بر استراتژی آمیخته بازاریابی و عملکرد صادراتی در صنعت لباس و صنعت نساجی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر مبنای نظریه استراتژی رقابت، استراتژی آمیخته بازاریابی به مدل اضافه شده است و نقش واسطه ای عملکرد صادراتی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

پروپوزال فوق متشکل از ۶ فرضیه می باشد و ۶ متغیر می باشد که در پروپوزال به طور کامل تشریح گردیده است. و بصورت مدل مفهومی در پروپوزال نمایش داده شده است.

 

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

 

220 بازدید