پروپوزال بررسی و ارائه مدل نقش تجربه مشتریان آنلاین بر خرده فروشی الکترونیکی

عنوان پروپوزال: بررسی و ارائه مدل نقش تجربه مشتریان آنلاین بر خرده فروشی الکترونیکی

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب پروپوزال

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش و ادبیات موضوعی
 • مدل مفهومی
 • فرضیات پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • ضمائم
 • پرسشنامه
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

پروپوزال بررسی و ارائه مدل نقش تجربه مشتریان آنلاین بر خرده فروشی الکترونیکی

استراتژی های موثر مدیریت خرده فروشی با ایجاد تجربه مشتری (CE) ارتباط دارند، که به نوبه خود منجر به نتایج کارآمدی فروش و رضایت و تجربه موفق مشتری می شود.

اهمیت تجربه مشتری به افزایش خرید آنلاین شناخته شده است. با توجه به آخرین پیشرفت های تکنولوژیکی در خرده فروشی های الکترونیکی، این مقاله درک ما از تجربه مشتری در زمینه خرده فروشی آنلاین را بهبود می بخشد. چشم انداز خرده فروشی الکترونیکی در حال حاضر توسط “فروشندگان خالص” (فقط خرده فروشان آنلاین) و همچنین خرده فروشان چند کاناله اجرایی می شود.

در این پروپوزال مدلی را به طور تجربی با استفاده از رابطه بین سوابق و نتایج حاصل از تجربه مشتری آنلاین درون وب سایت های خرید اینترنتی با کمک گرفتن از یک نمونه بین المللی آزمایش می کند ارائه و توسعه می دهیم. این پروپوزال با هدف گیری به سمت دانش جدید و درک اینکه چگونه خرده فروشان اینترنتی می توانند یک تجربه موثر آنلاین را برای مشتریان خود فراهم کنند، سهمی از تولید پژوهشات در این زمینه را به خود اختصاص می دهد.
پروپوزال فوق متشکل از ۱۸ فرضیه و ۱۵ متغیر همراه با مدل و مقاله بیس آن می باشد که در فایل پروپوزال تشریح گردیده است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

270 بازدید