سفارش پروپوزال بررسی اثر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر ریسک شرکت

عنوان پروپوزال: بررسی اثر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر ریسک شرکت

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مالی و حسابداری

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۲۰ صفحه

 فرمت: Word

سفارش پروپوزال

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • ادبیات موضوعی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مفهوم “مسئولیت اجتماعی شرکت ها” در زمره مفاهیم اخلاق کسب و کار مطرح است و به نقشی که شرکت ها درحوزه اجتماعی برعهده دارند مربوط می شود. سازمان های سرآمد به عنوان سازمان هایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان، روشی بسیار اخلاقی در پیش می گیرند. این سازمان ها حساسیت و توجهی ویژه به پاسخگویی اجتماعی و حفظ ثبات زیست محیطی سازمان در حال و آینده دارند و این دیدگاه را ترویج می کنند. مسئولیت اجتماعی در ارزش های این سازمان ها بیان شده است. آنها از طریق مراوده باز با ذینفعان، انتظارات و مقررات محلی و جهانی را درک و رعایت کرده و از آن فراتر می روند.
از زمانی که مسئولیت اجتماعی شرکت ها به فعالیت اصلی کسب و کار تبدیل می شود، بعنوان بخش اصلی مدیریت به بخش بازاریابی، حسابداری یا سرمایه گذاری تسری می یابد (کرین و همکاران، ۹۱۱۳). جهت افرایش گستره مسئولیت اجتماعی شرکت ها، مطالعات چند رشته ای متعددی بر روی آن و تأثیر آن بر فعالیت ها و درآمدهای شرکت صورت گرفته است.

تعداد کثیری از مطالعات به بررسی ارتباط میان عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ها پرداخته اند (رومان و همکاران، ۱۹۹۹؛ مارگولیس و والش، ۲۰۰۱؛ جیاو  ۲۰۱۰، کیم). برخی پژوهش ها، ارتباط میان مسئولیت اجتماعی شرکت ها و خطر سقوط را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند (لی و فاف، ۲۰۰۹). سایر مطالعات اخیر، ارتباط میان مسئولیت اجتماعی شرکت ها و هزینه سرمایه را بررسی می کنند (ال قول و همکاران ،۲۰۱۱).

…..

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

 

176 بازدید