پروپوزال بررسی واسطه ارزش ویژه برند بر تاثیر استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ گویی مشتری

Mعنوان پروپوزال: بررسی واسطه ارزش ویژه برند بر تاثیر استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ گویی مشتری شرکت علی بابا

O رشته تحصیلی: بازاریابی

D مقطع: ارشد

R تعداد صفحات: ۳۰ صفحه

؟ پرسشنامه: دارد

مدل مفهومی: دارد

123 فرمت: Word

 

پروپوزال بررسی واسطه ارزش ویژه برند بر تاثیر استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ گویی مشتری

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت
 • اهداف پژوهش
 • اهداف اصلی
 • اهداف فرعی
 • سؤالات پژوهش
 • سؤالات اصلی
 • سوالات فرعی
 • فرضیه‏ های پژوهش
 • فرضیه‌های اصلی
 • فرضیه‌های فرعی
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو موضوعی
 • متغیرهای پژوهش
 • تعاریف نظری
 • تعاریف عملیاتی
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه داخلی پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • نوع و روش پژوهش
 • روش های جمع‌ آوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • جامعه ی آماری
 • حجم نمونه
 • پرسشنامه
 • روایی پرسشنامه ها
 • پایایی پرسشنامه ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع
 • به همراه مقاله بیس

ابعاد استراتژی های بازاریابی شبکه اجتماعی

همانطور که گفته شد یکی از روش های مطرح در بازاریابی امروزی، بازاریابی در شبکه های اجتماعی مجازی است؛ فضایی که به سرعت رشد کرده و ساختار ارتباط بین فردی جامعه را دستخوش تغییر نموده است (طباطبایی نسب و همکاران، ۱۳۹۳). کیم و همکاران (۲۰۱۲) بازاریابی شبکه های اجتماعی را توسط پنج بعد سرگرمی، تعامل، به روز بودن، سفارشی سازی و تبلیغات دهان به دهان معرفی می کند.

تعامل اجتماعی

تعامل اجتماعی اشاره دارد به کاربرانی که در پلتفرم های شبکه های اجتماعی به ارتباط و صحبت درباره محصولات و برندهای مشخص می پردازند (مونتیگا و همکاران، ۲۰۱۱). کابران سایت های شبکه اجتماعی با، دیگر اعضا رابطه دوستی برقرار می کنند و با عضویت در انجمن های گوناگون و تعامل با افرادی که حول موضوع و یا موضوعاتی مختص دور هم جمع شده اند تشکیل گروه هایی را می دهند که به واسطه آن محتوا و اطلاعات را تولید و بدون هیچگونه مراحل رسمی و چارچوب ادارای آنها را به اشتراک می گذارند و به حجم بالایی از اطلاعات خاص می توان مستقیماً و بدون نیاز به پوشش جریان های رسانه های دسترسی پیدا کرد که این انتشار غیر رسمی نیز از جمله عواملی است که افراد را به سمت رسانه های اجتماعی سوق می  دهد (آرمان و همکاران، ۱۳۹۵).

توضیحات پروپوزال

پروپوزال فوق با هدف بررسی واسطه ارزش ویژه برند بر تاثیر استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ گویی مشتری شرکت علی بابا می باشد که متشکل از ۸ فرضیه همراه بامدل مفهومی می باشد. پرسشنامه نیز به پیوست فایل می باشد.

پروژه های مرتبط

 

پروپوزال های مدیریتی

 

342 بازدید