پروپوزال ارزیابی عملکرد بانک بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM: مطالعه موردی بانک ملت استان تهران

عنوان پروپوزال: پروپوزال ارزیابی عملکرد بانک بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM: مطالعه موردی بانک ملت استان تهران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت منابع انسانی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۰ صفحه

مدل: دارد

پرسشنامه: لینک خرید

 فرمت: Word

 قیمت: ۹۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • ادبیات نظری پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • روش پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • جامعه آماری پژوهش
 • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
 • ابزارهای گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات در پژوهش
 • منابع
 • مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعریف تعالی سازمانی

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) یک سازمان غیر انتفاعی است که رهیافت مدیریتی را جهت توسعه مدل سرآمدی در بین سازمان های اروپایی راهبری می کند. (حری، ۱۳۸۸)

مدل جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان یک چارچوب غیر تجویزی است که نشان می دهد رویکردهای بسیاری در به دست آوردن تعالی در سازمان وجود دارد، در میان این رویکردهای مختلف مفاهیم بنیادین از این مدل پشتیبانی می کنند گرچه این مفاهیم ثابت نیستند و این یک واقعیت پذیرفته شده است که با رشد سازمانهای متعالی این مفاهیم تغییر می یابند. (گرامی، ۱۳۸۴).

مدل تعالی

مدل تعالی، ساختار مدیریتی است که با تکیه براصول و مفاهیم اساسی و توجه داشتن به معیارهای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر و سیستم خود ارزیابی موجبات پیشرفت و بهسازی را فراهم می کند و ابزاری جهت سنجش میزان استقرار سیستم‌ها در سازمان است که مسیر فعالیت مدیران را برای بهبود عملکرد شناسایی و تعیین می‌کند‌.

بنابراین پیام کلیدی مدل تعالی متکی بر پاسخ دادن به دو سوال است که چگونه این مدل به عنوان یک ساختار مدیریتی مناسب و منطقی شناسایی می شود و چه کسانی می‌توانند در این زنجیره ارتباط و تعاملات نقش اساسی را ایفا کنند. در سطح اول این مدل اهداف کلی و در سطح بعدی اهداف کلی به درجات و مقیاس های کمی و قابل اندازه‌گیری تجزیه و تبدیل می شود. خود ارزیابی بیانگر بررسی جامع، سیستماتیک و منظم عملیات سازمان و ارزیابی نتایج در قالب مدل سرآمدی است. کلیه سازمان ها با اندازه های مختلف، اعم از دولتی، خیریه، نظامی، بیمارستانها و شرکت های خصوصی از این مدل استفاده می کنند. برخی سازمان ها خود ارزیابی را برای کل سازمان و برخی دیگر برای واحدهای خاص و یا واحد عملیاتی مورد استفاده قرار می دهند. (ادب، ۱۳۸۶)

از میان رویکردهای متعددی که در ادبیات علم مدیریت ارائه شده است، رویکرد ذینفعان در این مدل استفاده شده است. باز تعریف این رویکرد در کاربردی جدید ارائه شده است که با استفاده از نگرش تحلیل دینامیک سیستم ها تبیین و توجیه شده است. تعریف ارائه شده برای سازمان متعالی ب قرار زیر می باشد: سازمان متعالی به صورت پیوسته انتظارات کلیه ذینفعان خود را محقق می سازد و ساز و کارهایی مناسب جهت حفظ این وضعیت را دارا می باشد. (نجابت، ۱۳۸۴).

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

242 بازدید