پروپوزال مالی و حسابداری: ارزیابی اهرم مالی بر مدیریت سود

عنوان پروپوزال: ارزیابی اهرم مالی بر مدیریت سود

رشته: حسابداری و مالی

مقطع: ارشد و دکتری

تعداد صفحات: ۲۰ صفحه

 فرمت: Word

 

 • بیان مساله
 • تشریح و بیان موضوع
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • ادبیات و پیشینه پژوهش
 • پیشینه تحقیق
 • معرفی مدل پژوهش
 • هدف اصلی پژوهش
 • اهداف کاربردی
 • سوال پژوهش
 • فرضیه پژوهش
 • تعریف واژگان کلیدی پژوهش
 • روش پژوهش
 • روش گردآوری داده
 • جامعه آماری پژوهش
 • روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
 • مدل سنجش فرضیه ها
 • منابع داخلی (۱۲ مورد)
 • منابع خارجی (۳۰ مورد)

نسبت بدهی به دارایی (اهرم)

در اقتصاد جهانی کنونی، چنین به نظر می رسد که یک شرکت تنها از طریق اتصال نیروها به وسیله ادغام ویا تحصیل شرکتها  قادر به ادامه حیات است.  شرکتها با اهرم مالی بالا، ممکن است با ریسک ورشکستگی روبه رو باشند. اگر شرکتها قادر به پرداخت بدهی خارجی خود نباشند آنها همچنین قادر به دریافتن اعتبار نخواهند بود. پس اگر یک شرکت تصمیم به اخذ وام جدید داشته باشد، اعتبار دهندگان به دقت چندین معیار را بررسی می کنند، که آیا شرکت تا کنون مبلغ زیادی قرض گرفته است و آیا این درخواست وام در چارچوب منطقی قراردارد یا خیر.

مقالات و مطالعات قبلی بیان می کند که شرکت هایی که دارای بدهی هستند، برای اینکه شرایط وام را زیر پا نگذارند به مدیریت سود پناه می آورند. البته این مقالات مدیریت سود را بر مبنای ارقام تعهدی تعریف کرده اند.

علاوه بر این نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد که، وجود بدهی در شرکت نتایج سودمندی به همراه دارد. بدهی زیاد باعث می شود که هزینه های غیر ضروری و از سوی دیگر مدیریت سود حسابداری کاهش یابد.

مدیریت سود واقعی

مدیریت سود واقعی یک عملیات هدفمند است که به وسیله مدیریت شرکت به منظور تغییر در سود گزارش شده در جهت مشخص انجام می گیرد. این عمل به وسیله تغییر در زمانبندی، ساختار، سرمایه گذاری و معاملات مالی صورت می گیرد، مدیریت سود واقعی بر جریان وجه نقد تاثیر دارد.

این تعریف بر مبنای تعریف ارائه شده توسط زنگ(۲۰۰۷)، هلی و ولن(۱۹۹۹) می باشد. از این تعریف این نکته را متوجه می شویم که در مدیریت سود واقعی حتمآ می بایست انگیزه و قصد قبلی وجود داشته باشد تا بتوان به وسیله فعالیت های واقعی سود را تغییر داد. ویژگی دیگر مدیریت سود واقعی این است که تشخیص اینکه تغییرات سود در اثر فعالیتهای واقعی است و یا  فعالیتهای مدیریت بسیار سخت است.

 

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالسفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

264 بازدید