پروپزال بررسی انگیزه و پشیمانی پس از خرید فروشگاه های اینترنتی

 عنوان پروپوزال: بررسی انگیزه و پشیمانی پس از خرید فروشگاه های اینترنتی: مطالعه موردی فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

رشته: مدیریت بازاریابی

قطع: تمامی مقاطع

عداد صفحات: ۲۱ صفحه

مدل: دارد

فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • ادبیات نظری
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

لذت بردن از خرید و زیاده روی

لذت خرید تجربه ای شخصی و ذهنی نشان دهنده ارزش عاطفی یا روانی از خرید از طریق ارزش مانند هیجان خرید و یا خرید از فعالیت های  روزمره که تجربه پیشنهادات را دارد(کارپنتر و مورو ۲۰۰۹). برآورده کردن نیاز بیولوژیکی در حالی که لذت جویی در ذهن مصرف کننده وجود داشته باشد و با هدف افزایش کیفیت می باشد(کمپبل۱۹۸۷).

حسر ت و پشیمانی از خرید

دو جنبه از نارضایتی در خرید وجود دارد: اول نگران خرید نا هماهنگ و دومی حسرت خرید. کارمنی در سال ۱۹۵۷ استدلال می کند که ناهماهنگی شناختی فشارهایی را در روابط مصرف و در نهایت نیاز به تغییر رفتار، شناخت اطالاعات جدید را در نظر دارد. کاهش در ناهماهنگی خرید رخ می دهد که از طریق اقدامات ارائه شده و یا نگرش مطلوب و یا ارزیابی مشتری از یک هدف است. (هانت ۱۹۷۰).

نظریه تاسف اولیه با تصمیم گیری متمرکز است. اما توسعه نظریه احساسات منفی که در آن شرایط کنونی قابل قبول در تصمیم گیری های مختلف وجود دارد. (پیترز ۲۰۰۴). اشاره به عنوان ناراحتی روان فرد پشیمان پس از تصمیم گیریدر خرید منجر می شود. حسرت خرید شامل راهبرد های مقابله و به حداقل رساندن خطر که شخصی بوده و به طور کلی شامل خود قضاوتی و احساس تاسف است.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

241 بازدید

 برچسب ها: