عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی و نوع شخصیت با تمایل به خرید مصرف کننده: مطالعه موردی …

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه عداد صفحات: 18 صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: 18500 تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • ادبیات نظری
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

عوامل آمیخته بازاریابی

انگل و همکاران (1995) بیان می کنند که فرآیند تصمیم خرید به مقیاس های سنجشگر و یکپارچه ای که برای برطرف کردن نیاز به کار می رود اطلاق می شود، درحالی که شیفمان و کانوک (2007) بیان می کنند که در فرآیند تصمیم گیری وجود بیشتر از یک انتخاب مناسب تاثیر زیادی دارد. کوتلر (1995) استدلال می کند که تصمیمات خرید به طور کلی به وسیله ویژگی شخصیتی مشتریان و فرآیند ارزیابی در کنار تحریکات محیط خارجی تعیین می شود. بنابراین، مطابق گفته کوتلر، برای ایجاد یک راهبرد بازاریابی کارآمد مطالعه این عوامل اهمیت بسیاری دارد.

در مدیریت بازاریابی، عوامل آمیخته بازاریابی یکی از عوامل مهمی هستند که برای اتخاذ یک راهبرد بازاریابی مناسب باید به درستی درک و شناخته شوند. در تحقیقات پیشین بیان شده است که عوامل آمیخته بازاریابی مانند محصول، قیمت، مکان و پیشرفت تاثیر چشمگیری بر تصمیم خرید مشتری دارد (آندوترا و پوجا، 2007؛ لمبانگ، 2010). ارزیابی مشتریان از عوامل آمیخته بازاریابی به عنوان فرآیند ارزیابی که بر تصمیم خرید اثرگذار است، در نظر گرفته می شود (کوتلر، 1995).از طرف دیگر، ویژگی شخصیتی مشتریان نیز بر ارزیابی و تصمیم خرید آنها موثر است.

پروپوزال فوق متشکل از 6 فرضیه که 1 فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی که در فایل تشریح شده است که با پیوست مقاله بیس ISI تحویل داده می شود.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

مطالب مرتبط