پرسشنامه وفاداری برند هدف پرسشنامه: سنجش وفاداری مصرف کننده به برند سازمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 25 سوال و 6 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد