پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

پرسشنامه وفاداری برند هدف پرسشنامه: سنجش وفاداری مصرف کننده به برند سازمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۵ سوال و ۶ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

 

94 بازدید