پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی مرادی

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی مقاومت کارکنان نسبت به تغییر سازمانی

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۰ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعریف مقاومت در برابر تغییر

مقاومت در برابر تغییرات، یک موضوع سه وجهی شامل اجزای احساسی، رفتاری و شناختی است.

وجه احساسی به معنای این است که فرد درباره ی تغییر چه احساسی دارد (مثل عصبانیت). جزء شناختی یعنی فرد در مورد تغییر چه فکری می کند (مثل اینکه این ایده مسخره است) و نهایتاً جزء رفتاری یعنی اینکه فرد چه رفتاری از خود در مواجهه با تغییر نشان می دهد. پاسخ رفتاری می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. این پاسخ ها به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می شوند و هر کدام به وسییله علائم خاصی شناخته می شوند.

علائم مقاومت فعال می توانند شامل نقد کردن، به دنبال مقصر گشتن،مسخره کردن، ترسیدن، محکوم کردن، خرابکاری، شایعه پراکنی و جدال باشد. علائم مقاومت غیر فعال هم ممکن است مواردی مانند در ظاهر پذیرفتن ودر عمل کار خود را ادامه دادن، شکست در اجرای تغییر، بی اعتنایی، ندادن اطلاعات یا کمک، کنار ایستادن و تماشای شکست تغییر باشد.

واکنش کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی

کارکنان در مقابل تغییرات به سه دسته تقسیم می شوند:

 1. کارکنانی که از تغییرات سازمانی استقبال می کنند.
  – افرادی که از تغییرات سازمانی سود می برند (گرفتن پست و مقام، افزایش اعتبارات و قدرت و …).
  – کسانی که شدیدا از وضع موجود ناراضی هستند.
 2. دسته دوم کارمندانی هستند که نسبت به تغییرات سازمانی بی تفاوت هستند.
  – افرادی که تغییرات برای آنها بی اهمیت است.
  – افرادی که فکر می کنند واحد آنها از تغییرات جاری مصون است.
 3. دسته سوم کارمندانی هستند که در مقابل تغییرات سازمانی مقاومت و ایستادگی می کنند مخالفت این افراد به دو صورت است:
  – علنی (آشکار): این نوع مقاومت قابل حل و پیگیری است و قابل توجه می باشد.

تعدادی از سوالات پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر سازمانی

 • هنگامی که امور آنچنان که من دوست دارم، پیش نمی رود، نگران می شوم.
 • هنگامی که چیزهایی که می خواهم رخ دهند، اتفاق نمی افتند، دچار هراس می شوم.
 • اگر خطری وجود داشت که چیز بدی رخ خواهدداد، دچار افسردگی و ناراحتی می شوم.
 • برای اینکه شخص ارزشمندی باشم، باید در هر کاری که انجام می دهم شایسته باشم.
 • من باید تایید و تصدیق همه افرادی را که با اهمیت هستند، به دست آورم تا شاد باشم.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه

107 بازدید