پرسشنامه عوامل موثر بر تداوم استفاده از محیط مجازی

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: عوامل موثر بر تداوم استفاده از محیط مجازی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۵ سوال و ۱۰ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

مقاله بیس: دانلود

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه فوق متشکل از ۳۵ سوال و ۱۰ مولفه در سال ۲۰۱۴ با هدف عوامل موثر بر تداوم استفاده از محیط مجازی طراحی شده است. مولفه های پرسشنامه عبارتند از: نگرش، سودمندی درک شده، لذت ادراک شده، هنجارهای ذهنی، تأثیر بین فردی، تأثیر بیرونی، کنترل رفتاری ادراک شده، خودکارآمدی، سهولت استفاده ادراک شده، قصد تداوم استفاده می باشد.

[/stextbox]

 

 

109 بازدید