پرسشنامه ستارگان ورزشی در علاقه مصرف کنندگان به برند

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی نقش برند شخصی ستارگان ورزشی در علاقه مصرف کنندگان به برند با نقش میانجی ارزش ویژه برند جهانی

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۱ سوال و ۶ مولفه  (جذابیت، تخصص، همخوانی، کیفیت محصول، ارزش ویژه برند جهانی، علاقه به برند) می باشد.

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

پروپوزال پرسشنامه: دانلود

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

http://modir3-3.ir/images/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF.jpg

تعریف ارزش ویژه برند جهانی

ارزش ویژه برند یک دارایی اصلی برای حفظ مزیت رقابتی شرکت ها است و می تواند فرصت هایی را برای گسترش فراهم کند یا موانعی را برای ورود به رقابت ایجاد کند. برندهای جهانی برندهایی هستند که از نام های تجاری مشابه، استراتژی های موقعیت یابی و نمونه کارهای بازاریابی در بیشتر بازارهای هدف خود استفاده می کنند.

تأثیر برندهای شخصی بر علاقه به برند مصرف کنندگان

از دیدگاه مصرف کنندگان و ترکیب برند تجاری، مصرف کنندگان کالایی را هم با ارزش عملکردی و هم از نظر نمادین خریداری می کنند. هنگامی که مصرف کنندگان مالکیت یک برند را احساس می کنند، نام تجاری این مشتریان را نشان می دهد زیرا می تواند برای تعریف شخصیت های مصرف کنندگان، گذشته آنها و آینده مورد نظر آنها استفاده شود.

مصرف کنندگان با خرید برندهای خاصی که به آنها امکان می دهد شخصیت های خود را بسازند و خود را به دنیای خارج نشان دهند، به شناسایی خود می رسند. مصرف کنندگان معمولاً اعتبار، ارزش و قدرت ویژه ای نسبت به برندهای جهانی درک می کنند و ارجحیت بیشتری نسبت به آنها نشان می دهند. مصرف کنندگان احتمالاً اعتبار بسیار بیشتری را در ارتباط با برندهای جهانی درک می کنند که مورد تأیید طرفداران بسیار شناخته شده هستند.

تعدادی از سوالات پرسشنامه ستارگان ورزشی

  • برند شخصی این سلبریتی (فرد مشهور) به خوبی طراحی شده است.
  • برند شخصی این سلبریتی باعث می شود احساس راحتی کنم.
  • برند شخصی این سلبریتی جذاب است.
  • برند شخصی این سلبریتی حرفه ای به نظر می رسد.

پروژه های مشابه

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه

239 بازدید