پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان با کتابداران

پرسشنامه روانشناسی هدف پرسشنامه: بررسی رضایتمندی دانشجویان در تعامل با کتابداران

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴۳ سوالی برای فرآیند خانواده و ۳۸ سوال برای محتوای خانواده

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان با کتابداران

پرسشنامه فوق با هدف سنجش رضایت دانشجویان در تعامل با کتابداران می باشد که پرسشنامه ای محقق ساخته برای کار پژوهشی دانشگاهی می باشد، پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان با کتابداران پرسشنامه ای ۳۵ سوالی و بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمره دهی شده است.

با توجه به اینکه یکی از تعامل ها در جامعه دانشجویی تعامل بین دانشجویان و کتابداران است و اهیمت این موضوع بر دانشجویان پوشیده نیست و به جهت بهبود و هر چه بهتر شدن این روابط بین دانشجویان و کتابداران این مبحث مورد توجه جامعه دانشگاهی قرار گرفته است. با توجه به این امر و درخواست پژوهشگران فایل پرسشنامه مرتبط با این مبحث در سایت قرار داده شده است.

کتابدار

کتابدار کسی است که علم و هنر کتابداری را کسب کرده است و آن شامل مدیریت، سازماندهی، فهرست نویسی، رده‌بندی، دانش‌شناسی و اشاعه اطلاعات می‌‌باشد. کتابدار باید با دانش‌های روز در حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی آشنا باشد.

شغل کتابدار

سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور، شغل کتابدار را تعریف کرده است و وظایف کتابدار محدود شده است به “انتخاب کتاب، سفارش، گردآوری، ثبت کتاب، سازماندهی، فهرستنویسی و رده­بندی کتاب”. در این تعریف جایی برای کتابخانه ­های آموزشگاهی و تخصصی نیست و همه چیز به کتاب به شکل سنتی چاپی و در قالب قفسه کتابخانه محدود شده است و مراکز اطلاع ­رسانی و اسناد در این تعریف گنجانده نشده است. به نظر می­رسد که این تعریف بدون مشورت با کتابداران (دانش­شناسان) ارائه شده است و حتی در برخی موارد واژه ­های تخصصی به کار گرفته نشده است. برای نمونه واژه کاتالوگ­ نویسی به جای فهرست نویسی.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

191 بازدید