پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش میزان پرخاشگری افراد

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۹ سوال و ۴ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری (۱۹۹۲) مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است که شامل ۲۹ عبارت و چهار زیر مقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری بدنی (PA)، پرخاشگری کلامی(VA)، خشم(A)، و خصومت(H)، آزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف ۵ درجه ای از: کاملاً شبیه من است (۵)، تا حدودی شبیه من است(۴)، نه شبیه من است نه شبیه من نیست(۳)، تا حدودی شبیه من نیست(۲)،  تا به شدت شبیه من نیست(۱). دو عبارت ۹ و ۱۶ به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات زیرمقیاس ها بدست می آید.

تعدادی از سوالات پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

 • بعضی از دوستانم فکر می کنند عجول و تندخو هستم.
 • اگر برای دفاع از حقوقم لازم باشد به زور متوسل شوم، این کار را خواهم کرد.
 • وقتی مردم نسبت به من خوش رفتار هستند، تعجب می کنم که چه می خواهند.
 • وقتی با دوستانم مخالف باشم، آزادانه به آن ها می گویم.
 • وقتی خیلی عصبانی شوم، چیزها را می شکنم.
 • وقتی دیگران با من مخالفند، نمی توانم برای اثبات نظراتم به آنها، استدلال کنم.
 • دوست دارم بدانم چرا گاهی اوقات احساس خیلی بدی نسبت به امور دارم.
 • گاهی اوقات، نمی توانم اصرار درونی ام را برای صدمه زدن به شخص دیگر، کنترل کنم.
 • من خُلق ملایمی دارم.
 • در ابراز دوستی به اشخاص غریبه، بدگمان و مشکوک هستم.
 • تا کنون پیش آمده که، افراد آشنا را ترسانده ام.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

241 بازدید