هدف پرسشنامه: سنجش رضایت مشتریان

فرمت:word

?تعداد سوال: 14 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

قیمت: رایــــــــــگان

دانلود دانــلــــــــــــود

 

توضیحات

توضیحات پرسشنامه رضایت مشتریان از شرکت

پرسشنامه فوق با هدف سنجش رضایت مشتریان از شرکت طراحی شده است. این پرسشنامه محقق ساخته و متشکل از 14 سوال که بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت از کاملا راضی تا کاملا ناراضی نمره دهی شده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه رضایت مشتریان از شرکت

 • میزان رضایت از کیفیت محصول و مطابقت آن با مشخصات فنی ارائه شده
 • میزان رضایت از کیفیت بسته بندی محصول
 • میزان رضایت از کمیت محصول تحویلی
 • میزان رضایت از تحویل به موقع محصول و زمان بارگیری
 • میزان رضایت از پاسخگویی به مسائل،مشکلات و شکایات
 • میزان رضایت از نحوه رسیدگی و پیگیری شکایات مطرح شده
 • میزان رضایت از نحوه اطلاع رسانی شرکت در خصوص مشخصات فنی محصولات و جنبه های زیست محیطی
 • میزان رضایت از همکاری در شرایط بحران (افزایش/کاهش محصول ارسالی)
 • میزان تمایل به خرید مجدد محصولات شرکت
 • میزان رضایت از سرعت در مراحل اداری دریافت محصول(بورکراسی تحویل محصول )
 • میزان رضایت از برخورد پرسنل انبار و بارگیری
 • نحوه برخورد با نمایندگان مشتری در شرکت
 • میزان رضایت از پیگیری نظرات و استفاده از پیشنهادات مشتریان
 • میزان رضایت کلی از شرکت

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر123

مطالب مرتبط