پرسشنامه ۷۵۳: سنجش خانواده

هدف پرسشنامه: سنجش و توصیف خانواده افراد

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۶۰ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعدادی از سوالات پرسشنامه سنجش خانواده

  • برنامه ریزی فعالیت های خانوادگی ما دشوار است، چون ما یکدیگر را به درستی درک نمی کنیم.
  • ما اکثراً مشکلات روزمره خانواده را حل می کنیم.
  • وقتی یکی از اعضای خانواده ما ناراحت باشد، بقیه، علت آن را می دانند.
  • وقتی در خانواده ما از کسی کاری خواسته می شود، باید پی گیر بود تا به انجام برسد.
  • اگر کسی در خانواده ما دچار مشکل شود، سایرین هم درگیر حل آن می شوند.
  • ما در هنگام بحران می توانیم روی حمایت بقیه اعضای خانواده حساب کنیم.
  • هرگاه یک وضعیت اضطراری پیش می آید، نمی دانیم چه بکنیم.
  • گاهی خانه از چیزهای مورد نیاز ما خالی می شود.
  • ما از ابزار مهر و محبت به یکدیگر اکراه داریم.
  • ما خواستار آن هستیم که اعضا به وظایف خانوادگی خود عمل کنند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

140 بازدید