http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی انگيزه افراد براِی اداره سازمان بزرگ و پیچیده

فرمت: Word

?تعداد سوال: 7 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت

پرسشنامه فوق در سال 1982 توسط ماینر و اسمیت با هدف ارزیابی انگیزه افراد برای اداره سازمان بزرگ و پیچیده طراحی گردیده است. این پرسشنامه متشکل از 7 سوال که هر یک از عبارات دارای هفت گزینه است كه از قوی تا ضعیف درجه بندی گردیده است. در فایل ورد رایگان کاملا توضیح داده شده است.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

8.