پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

هدف پرسشنامه: سنجش میزان نوآوری افراد در سازمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۸ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد


[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

توضیحات پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

این پرسشنامه برای اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کانتر انتشار یافت (افشاری و انعامی، ۱۳۸۵). پرسشنامه رفتار نوآوری حاضر، شامل ۸ سوال می باشد که به وسیله سرپرست هر قسمت و برای کارکنان، تکمیل می شود. این پرسشنامه با تأکید بر نگرش سرپرستان، میزان ابتکار و نوآوری سازمانی را در بین کارکنان بررسی می کند. با تأکید بر نمره ای که هر یک از کارکنان در این پرسشنامه به دست می آورند، می توان تا حدودی از میزان نوآوری سازمانی آنان، آگاهی یافت.

این پرسشنامه در حوزه ی تحقیقاتی و کاربردی از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند اطلاعات ثمر بخشی را در حیطه ی تصمیم گیری های سازمانی و در حوزه های گزینشی، فراهم سازد.

شیوه ی نمره گذاری پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

نمره گذاری این پرسشنامه به گونه ای است که پاسخ ها در یک مقیاس پنج گزینه ای لیکرت که دامنه اش از «کاملاً مخالف» تا «کاملاً موافق» است، ترسیم می شوند. سوالات این پرسشنامه به صورت توصیفی است و با تأکید بر هر یک از سوالات مرتبط با اندیشه های جدید و خلاقانه، که همگی معرف رفتارهای نوآورانه، می باشند، طراحی شده اند. تمامی سوالات دارای جهتی مثبت هستند و در آن نمره گذاری به شیو ای معکوس وجود ندارد.

از این رو، با تأکید بر نحوه ی نمره گذاری پرسشنامه که گزینه ی کاملاً مخالف، معرف امتیاز ۱و گزینه کاملاً موافق، معرف امتیاز ۵ می داند، دامنه و طیف نمره ای که هر آزمودنی می تواند به دست آورد، بین ۸ تا ۴۰ می باشد. در این طیف، هر قدر نمره ی اکتسابی به رقم ۸ گرایش داشته باشد، میزان رفتار نوآورانه در کارکنان کمتر و هر قدر به سوی نمره ی ۴۰ سوق یابد، میزان نوآوری درکارکنان، بیشتر می باشد.
کاملاً موافق = ۵ ، موافق = ۴ ، متوسط = ۳ ، مخالف = ۲ ، کاملاً مخالف = ۱

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

227 بازدید