پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند

پرسشنامه هدف پرسشنامه: رغبت سنج تحصیلی شغلی

 فرمت: Exel

?تعداد سوال: ۱۳۲ سوال و ۱۲ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

 

 

 

104 بازدید