پرسشنامه ارزش ادراکی از مکان گردشگری، بر اساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری

پرسشنامه هدف پرسشنامه: سنجش ارزش ادراکی از مکان گردشگری، بر اساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری

 فرمت:word

?تعداد سوال: ۲۵ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه ارزش ادراکی از مکان گردشگری، بر اساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری

پرسشنامه پیش رو جهت تحقیقی با موضوع ” ارائه مدل ارزش ادراکی از مکان گردشگری، بر اساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری” طراحی شده است. این پرسشنامه درصدد است تا میزان درک پاسخ دهنده را از منطقه گردشگری مورد نظر به عنوان مقصد گردشگری شما مورد آزمون قرار دهد. پرسشنامه فوق متشکل ۲۵ سوال، محقق ساخته می باشد.

تعدادی از سوالات پرسسشنامه

  • منطقه گردشگری ………… از نام و شهرت خوبی برخوردار است.
  • خصوصیات و ویژگی های منطقه گردشگری ………… را به سرعت به یاد میاورم.
  • منطقه گردشگری ………… از شهرت قابل توجهی به عنوان مکان گردشگری برخوردار است.
  • منطقه گردشگری ………… با دیگر مکان های گردشگری به لحاظ شهرت تفاوت دارد.
  • هنگامی که به سفر و گردشگری فکر میکنم  فورا از این مکان یاد  می کنم.
  • بازدید ازاین مقصد به لحاظ اقتصادی با صرفه است.
  • بازدید از این مکان کار و عمل خوبی است.
  • هزینه های گردشگری از منطقه گردشگری ………… مناسب است.
  • منطقه گردشگری ………… در مقایسه با دیگر مکان های گردشگری از نظر هزینه با صرفه است.

[/stextbox]

 

 

140 بازدید