پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر

هدف پرسشنامه: ارزیابی موفقیت از دیدگاه افراد

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۴۲ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

توضیحات پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر

هدف: افراد درباره موفقیت، ایده های متفاوتی را بیان می کنند. در این پرشسنامه تعریف موفقیت زندگی افراد از دید آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد.
نحوه تکمیل: لطفا هر یک از ایده های زیرین را در موقعیت زندگی رتبه بندی نمایید و به دور عددی که اهمیت عبارت را برای شما بهتر بیان می کند دایره بکشید.
۱= هرگز مهم نیست، ۲= گهگاهی مهم است، ۳= نسبتا مهم است، ۴= اغلب مهم است، ۵= همیشه مهم است.

تعداد از سوالات پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر

 • مجاب ساختن و وادار کردن افراد به انجام آنچه که من می خواهم.
 • داشتن آسایش و خرسندی دورنی.
 • داشتن یک زوج خوشبخت.
 • داشتن امنیت اقتصادی.
 • متعهد بودن به سازمانم.
 • توانایی کمک، یاری، مشاوره و حمایت دیگران.
 • شغلی داشته باشم که به واسطه آن درآمد بیشتری را نسبت به همکارانم به دست آورم.
 • یک پدر یا مادر خوب باشم.
 • داشتن مزایای شغلی مناسب.
 • داشتن یک زندگی مناسب خانوادگی.
 • بچه هایم را پرورش دهم و آنها را به حد بلوغ و استقلال برسانم.
 • داشتن خدمتکاری که برایم کار کند.
 • مورد قبول واقع شدن در کار.
 • لذت بردن از فعالیت های غیر کاری.
 • انجام دادن یا ساختن چیزهایی که برای جامعه مفید باشد.
 • داشتن درآمد بالا و به دست آوردن مزایا.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

72 بازدید