پرسشنامه رابطه مشتری مداری و گرایش به کارآفرینی بر بهبود عملکرد شرکت های خرده فروشی کوچک

پرسشنامه هدف پرسشنامه: رابطه مشتری مداری و گرایش به کارآفرینی بر بهبود عملکرد  شرکت های خرده فروشی کوچک

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۵ سوال و ۴ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

مــدل: دارد

مقاله بیس: دارد

منبع: دارد

پروپوزال: دانلود

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

گرایش به کارآفرینی و مشتری مداری

گرایش به کارآفرینی یعنی «فرایندی که در آن شرکت ها فرصت ها را می یابند و خلاقه اقدام می کنند تا تعاملات میان عوامل تولید را به گونه ای سازمان بدهند که ارزش افزوده ایجاد شود» (Jones and Butler, 1992 p. 735). این یعنی شرکت در استراتژی های فعال و نوآور ورود کند و ریسک پذیر باشد تا ایده ای یا دیدگاهی را پیگیری کند و آن را به طور کامل اجرا کند (Lumpkin and Dess, 1996; Miller, 1983; Osman et al., 2011).

ولی مشتری مداری کارش ایجاد ارزش برای مشتری های فعلی از طریق فهم درست نیازهای آنها است (Narver and Slater, 1990). اگر مشتری مداری بر زمان حال متمرکز باشد شاید نتواند نیازهای پنهان و مربوط به آینده را پیش بینی کند لذا باید ارزش های فرهنگی در نظر گرفته شوند ولی شاید همین هم برای حفظ یک مزیت رقابنی کافی نباشد. در این زمینه، بنگاه های تجاری موفق به سطح بیشتری از گرایش به کارآفرینی نیاز دارند تا فاصله میان نیازهای بازار فعلی و آنچه که برای فرصت های آینده لازم است را تشخیص بدهند (Slater and Narver, 1995).

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

235 بازدید