پرسشنامه خدمات نام تجاری برای ایجاد یک نام تجاری قوی در صنعت بانکداری

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: خدمات نام تجاری برای ایجاد یک نام تجاری قوی در صنعت بانکداری

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۹ سوال و ۴ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه خدمات نام تجاری برای ایجاد یک نام تجاری قوی در صنعت بانکداری

برند به عنوان علامت و نشان هایی از وضعیت محصول به کار می رود. مهمترین ویژگی و مشخصه یک برند به عنوان نشانه ای از موقعیت محصول، قابلیت اعتماد و اعتبار آن است.

اردن و اسوایت  در سال ۱۹۹۸ مفهوم اعتبار نام تجاری را مطرح کردند، این افراد با در نظر گرفتن تئوری علامت دهی، توانستند تساوی ارزش نام تجاری براساس مشتری را مورد بررسی قرار دهند. آنها اعتبار نام تجاری را به عنوان باور کردن اطلاعات جایگاه محصول که در زیر نام تجاری جا داده شده براساس ادراکات مشتری از اینکه نام تجاری توانایی و تمایل به ارائه مداوم آنچه وعده داده است را دارد یا نه، تعریف می کنند(اردن و اسوایت، ۲۰۰۴، ۱۹۱). مشخص شده است  که اعتبار نام تجاری شامل ۲ جزء اصلی است: اعتماد و تخصص (سویینی و اسوایت، ۲۰۰۸، ۱۷۹).

اعتماد به تمایل شرکت ها به ارائه آنچه قول داده اند اشاره دارد. تخصص به توانایی شرکت ها در ارائه واقعی آنچه که قول داده اند برمی گردد. از آنجا که اعتماد و تخصص در یک نام تجاری براساس تأثیر کلیه استراتژی های بازاریابی سابق و عملکردهای انجام شده توسط یک نام تجاری می باشد، جای تعجب نیست که اعتبار نام تجاری بیانگر ثبات استراتژی های آمیخته است که بازاریابی از طریق سرمایه گذاری هایی مثل تبلیغات در خصوص یک نام تجاری انجام می دهد (بائک و همکاران، ۲۰۱۰، ۶۶۷).

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

192 بازدید