پرسشنامه تحلیل ساز وکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط

پرسشنامه هدف پرسشنامه: تحلیل و شناسایی ساز وکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۸ سوال و ۴ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

مقاله بیس: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه تحلیل ساز و کارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط

پرسشنامه فوق با هدف تحلیل و شناسایی ساز وکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط متشکل از ۲۸ سوال و ۴ مولفه (مالی تسهیلاتی، حمایتی، آموزشی، ارتباطی) می باشد. که بر اساس طیف پاسخگویی خیلی کم تا خیلی زیاد طراحی شده است.

توسعه و شکوفایی بخش بزرگی از اقتصاد جوامع گوناگون در دنیای امروز وابسته به سازو کارهایی است که در آن کسب و کارهای جدید شکل و توسعه می یابند. سازوکارهای توسعه کسب و کارها مجموعه راهکارهایی است که توسعه ی کسب و کار های کوچک و متوسط را در یک جامعه تسهیل می کند و یک جامعه تسهیل می کند و شرایطی را برای کارآفرینان فراهم می سازد تا بتوانند موقعیت رقابتی خود را در بازار بهبود بخشند. (کویین و همکاران، ۱۹۹۹).

در این میان، افراد کارآفرین هر جامعه نقش اصلی را در ایجاد این کسب و کارها ایفا می کنند و کاآفرینی ابزاری نیرومند برای شناخت فرصت هایی است که بهره گیری از آن ها می تواند باعث رفع مشکلاتی همچون اشتغال، کمبود نیروی انسانی خلاق و پویا، پایین بودن بهره وری، کاهش کیفیت محصول ها و خدمات، رکود اقتصادی و افزایش رقابت شد. (لندسترون، ۲۰۰۵).

امروزه، اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر محور کسب و کارهای کوچک و متوسط استوار است و عموماً کارآفرینان این بنگاه را تاسیس می کنند که معمولاً وجوه مورد نیاز برای توسعه ی طرح و ایده خود را در اختیار ندارند (ایزدخواه و اصغری زاده، ۱۳۸۸). این شرکت ها سهم بسزایی در توسعه صنایع پیشرفته و ایجاد اشتغال دارند و نسبت به شرکت های بزرگ از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

260 بازدید