پرسشنامه هدف پرسشنامه: تحلیل و شناسایی ساز وکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط

فرمت: Word

?تعداد سوال: 28 سوال و 4 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

مقاله بیس: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه تحلیل ساز و کارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط

پرسشنامه فوق با هدف تحلیل و شناسایی ساز وکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط متشکل از 28 سوال و 4 مولفه (مالی تسهیلاتی، حمایتی، آموزشی، ارتباطی) می باشد. که بر اساس طیف پاسخگویی خیلی کم تا خیلی زیاد طراحی شده است.

توسعه و شکوفایی بخش بزرگی از اقتصاد جوامع گوناگون در دنیای امروز وابسته به سازو کارهایی است که در آن کسب و کارهای جدید شکل و توسعه می یابند. سازوکارهای توسعه کسب و کارها مجموعه راهکارهایی است که توسعه ی کسب و کارهای کوچک و متوسط را در یک جامعه تسهیل می کند و یک جامعه تسهیل می کند و شرایطی را برای کارآفرینان فراهم می سازد تا بتوانند موقعیت رقابتی خود را در بازار بهبود بخشند. (Covin et al, 1990).

در این میان، افراد کارآفرین هر جامعه نقش اصلی را در ایجاد این کسب و کارها ایفا می کنند و کاآفرینی ابزاری نیرومند برای شناخت فرصت هایی است که بهره گیری از آن ها می تواند باعث رفع مشکلاتی همچون اشتغال، کمبود نیروی انسانی خلاق و پویا، پایین بودن بهره وری، کاهش کیفیت محصول ها و خدمات، رکود اقتصادی و افزایش رقابت شد. (Landstrom, 2005).

امروزه، اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر محور کسب و کارهای کوچک و متوسط استوار است و عموماً کارآفرینان این بنگاه را تاسیس می کنند که معمولاً وجوه مورد نیاز برای توسعه ی طرح و ایده خود را در اختیار ندارند (ایزدخواه و اصغری زاده، 1388). این شرکت ها سهم بسزایی در توسعه صنایع پیشرفته و ایجاد اشتغال دارند و نسبت به شرکت های بزرگ از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند.