پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی میزان انعطاف پذیری موجود در جو خانواده

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۶ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

 

248 بازدید