پرسشنامه استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بهره گیری شرکت استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی

$$$ قیمت: ۱۰.۰۰۰ تومان

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۲ سوال و ۴ مولفه (مبادله ای، رابطه ای، پایگاه داده، مبتنی بر دانش)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

راهنمای پرداخت سایت

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

http://modir3-3.ir/images/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.png

انواع استراتژی های بازاریابی الکترونیکی

استراتژی بازاریابی مبادله ای

پرسشنامه استراتژی های بازاریابی شبکه ه ای اجتماعی: در این نوع استراتژی ها، شرکت ها از اینترنت و ابزار های فناوری اطلاعات برای کاهش هزینه ها به منظور بهبود کیفیت استفاده می کنند. بنابراین این شیوه بازاریابی، استراتژی های عمومی پورتر (رهبری هزینه یا تمایز) را پوشش می دهد. تمرکز استراتژی بازاریابی مبادله ای بر مبادلات اقتصادی است که درآن فقط کالا و خدمت بین فروشنده و خریدار مبادله می شود و تبادل اطلاعاتی بین طرفین صورت نمی گیرد (براودی و همکاران، ۱۹۹۷)

استراتژی بازاریابی رابطه ای

در این استراتژی شرکت تلاش می کند ارتباط بلندمدت دو طرفه و سودمند با مشتریان خود برقرار نماید. ارتباطات در این استراتژی بازاریابی چهره به چهره، بین فردی و بر اساس اعتماد و تعهد می باشد. به طوری که خریدار و فروشنده به صورت رسمی و غیر رسمی دارای ارتباطات بلندمدت فعال و توام با اعتماد متقابل میباشد. این استراتژی به جای مبادلات اقتصادی یا اطلاعاتی، بر روابط بین خریدار و فروشنده به صورت فردی تاکید دارد. می توان گفت بازاریابی رابطه ای هم برای خریدار و هم، مشتری سودمند است (سانکوا و گرابوسکا، ۲۰۱۵).

استراتژی بازاریابی پایگاه داده 

بازاریابی پایگاه داده توسط مجموعه ای از ابزارهای اطلاعاتی و تکنولوژیکی ایجاد شده است و هدف آن کسب اطلاعات (خصوص اقتصادی) در مورد مشتریان و استفاده از آن به منظور افزایش سود، جلب رضایت مشتریان و کسب وفاداری بیشتر است (براودی و همکاران، ۱۹۹۷). در حقیقت بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده هنگامی است که یک شرکت اطلاعات مشتریان را ذخیره می کند یا نمایه ای از اطلاعات آن را در برنامه رایانه ای خود ایجاد می کند و سپس از این اطلاعات برای بازاریابی موثرتر بهره می گیرد.

با استفاده از بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده، شرکت می تواند آنچه که برای مشتریان جالب و مهم است را درک نماید، می تواند عادت های خرید مشتریان را به آسانی ردیابی کرده و در نهایت مقدار پولی را که مشتریان صرف خرید کالاهای آنان و سایر کالاها و خدمات می نمایند را اندازه گیری نماید. بطور کلی با استفاده از این استراتژی، شرکت ها نیازها، تمایلات، عادتها، مقدار صرف هزینه و مواردی از این قبیل را به آسانی درک می نمایند (تپ، ۲۰۰۱).

استراتژی بازاریابی مبتنی بر دانش

در این استراتژی، شرکت سعی می کند روابط بلندمدت دو جانبه سودمند با مشتریان ایجاد کند و از پروفایل مشتریان استفاده کند. استراتژی شرکت، جذب مشتریان جدید توام با حفظ مشتریان موجود بوده و شرکت تعامل بالا و قابل توجهی با مشتریان آگاه خود دارد، مشتریان به صورت فردی نگریسته می شوند و محصولات سفارشی است (زینلدین، ۲۰۰۰).

توضیحات

پرسشنامه فوق با هدف بررسی بهره گیری شرکت از استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی طراحی شده است. این پرسشنامه متشکل از ۱۳ سوال و ۴ مولفه و ۵ زیر مومولفه (مبادله ای، رابطه ای، پایگاه داده، مبتنی بر دانش) می باشد. پرسشنامه فوق بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف  نمره دهی شده است.

پروژه های مشابه

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه

253 بازدید