پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش

پرسشنامه: استراتژی مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش هدف پرسشنامه: بررسی استراتژی مدیریت دانش

 فرمت: Word

?تعداد سوال:۱۳ سوال و ۱۳ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

استراتژی مدیریت دانش

مجموعه اصول راهنمایی که تصمیمات یک سازمان را در خصوص کسب، ذخیره، دستکاری و استفاده از پایه ی دانشی اش شکل می دهد (کستن،۲۰۰۷) که از دیدگاه هانسن این استراتژی مشتمل بر استراتژی انسان محور (فرد با فرد)، استراتژی سیستم محور (فرد با مستندات) و استراتژی ترکیبی می باشد.

مدیریت دانش

پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش: مدیریت دانش عبارت است از مهمترین سوالات اساسی در زمینه سازگاری سازمانی برای بقا و شایستگی بالا به دلیل تغییر در محیط کسب و کار می باشد. در حقیقت مدیریت دانش تلاشی سازمان یافته برای تعامل و ترکیب اطلاعات می باشد در پی آن افزایش ظرفیت اطلاعات و تکنولوژی باعث خلاقیت و نواوری انسانی می شود. مهمترین استفاده مدیریت دانش کاربرد آن درتصمیم گیری ها می باشد.

مفهوم مدیریت دانش ضرورت افزایش اطلاعات در زمان کوتاه را نشان می دهد که هرکس می تواند بهترین تصمیمات را در مورد شرایط بازار، محصولات، خدمات و برنامه ریزی برای فعالیت های که برای موفقیت شرکت ها در رقابت یا هر عملیاتی دیگری که مهم است ارائه دهد. به طور خلاصه مدیریت دانش فرایندی است که سازمان ها ارزش دارایی های فکری خود را براساس دانش تولید می کنند.

سازمانها به طور کلی با استفاده از مفهوم مدیریت دانش در پی دستیابی به دو هدف هستند: اول خلق دانش جدید برای تشدید نواوری و کسب مزیت رقابتی در بازار و دوم به اشتراک گذاری دانش برای افزایش اثربخشی شرکت ها. گرداندگان اصلی کسب و کارهای امروزه افزایش منافع خود را در چهار عامل اساسی می دانند: ۱- جهانی شدن اقتصاد ۲- تقسیم سازمان که ما ان را باید سریعتر با دانش کارکنان و با کار دقیق انجام بدهیم ۳- ضعف سازمانی- که ما باید در این مواقع همانند یک تلفن همراه با استفاده از نیروی کار مشکلات سازمان را در دانش پیاده سازی کنیم ۴- پیشرفت تکنولوژی- که ما بیشتر با پیشرفت های فناوری اطلاعات متصل هستیم.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

139 بازدید