پرسشنامه استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادرات

پرسشنامه پورتر هدف پرسشنامه: بررسی رابطه استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادرات

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۷ سوال و ۲ مولفه و ۱۰ زیر مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

قابلیت های بازاریابی

قابلیت های بازاریابی توانایی شرکت در ادغام دانش، مهارت و منابع آن به منظور رفع نیازهای بازار و مقاومت در برابر فشار رقابتی است. در این راستا، قابلیت های بازاریابی یک فرآیند رایج است که در آن منابع ملموس و غیرمترقبه به منظور ایجاد نتایج ارزشمندی با هم مورد بهره برداری قرار می گیرند. قابلیت های بازاریابی منحصر به فرد و ترکیبی از دانش و مهارت و تجارب کارکنان در فعالیت های جدید تولید، فروش و توزیع می باشد. (گریفیس و همکاران، ۲۰۰۹، آسکتلی، ۲۰۱۳، ۳۵).

بر اساس مورگان و دیگران (۲۰۱۲)، بر اساس نظریه توانایی پویا و ادبیات بازاریابی، مهمترین قابلیت های بازاریابی، “قابلیت های بازاریابی معماری و تخصصی است”. قابلیت بازاریابی صادرات معماری، پروسه صادرات شرکت برای استخراج اطلاعات بازار صادرات و استفاده از این اطلاعات در استراتژی های بازاریابی مناسب صادرات است. در مدل مورگان و همکاران (۲۰۱۲) این قابلیت ها شامل “پردازش و تفسیر اطلاعات بازار صادرات، توزیع آن به تصمیم گیرندگان و ایجاد استراتژی های بازاریابی صادرات” می شوند. ویژگی های بازاریابی تخصصی صادرات، مورد نیاز برای اجرای استراتژی های بازاریابی صادراتی مربوط به برنامه بازاریابی صادرات است. در مدل، این قابلیت ها شامل “توسعه محصول، قیمت گذاری، مدیریت کانال، فروش، مدیریت تحویل، ارتباطات بازاریابی و خدمات پس از فروش” است.

همانطور که مورگان و دیگران (۲۰۱۲) فرض می کنند که تعامل قابلیت های مختلف بازاریابی باعث افزایش کارایی شرکت در ایجاد ارزش هم افزایی می شود، آنها “یکپارچگی قابلیت بازاریابی” را نیز اضافه می کنند.

پرسشنامه فوق با هدف بررسی رابطه استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادرات طراحی گردیده است. که متشکل از ۳۷ سوال و ۲ مولفه (استراتزی های بازاریابی و قابلیت های بازاریابی صادرات) و ۱۰ زیر مولفه و …

[/stextbox]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

259 بازدید