پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانک

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی کیفیت خدمات بانک

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۲ سوال ۸ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه فوق بانک شامل ۳۲ سوال و ۸ مولفه ی معیارمرتبط با امکانات  ملموس جهت ارائه خدمات، قابلیت اطمینان مشتریان به بانک، قدرت پاسخگویی بانک به مشتریان، اعتماد مشتریان به بانک، همدلی و نزدیکی بانک  با مشتریان، فرآیند ارائه خدمات بانک به مشتریان، مسئولیت پذیری اجتماعی، عوامل خدمات بانک که  توسط انوری رستمی و دیگران در سال ۱۳۸۴ با هدف ارزیابی کیفیت خدمات بانک تهیه گردیده است. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) و کاملاً با اهمیت تا کاملاً بی اهمیت طراحی شده است.

نمونه سوالات پرسشنامه

  • آراستگی و مرتب بودن ظاهر کارکنان
  • مهیا بودن محیطی دلپسند و خوشایند برای مشتریان در بانک
  • وجود تابلویی برای قسمت های مختلف بانک به منظور رهنمایی مشتریان
  • سهولت دسترسی مشتری به بانک
  • خوانا و مشخص بودن فرم های بانک، راحتی درک و تکمیل آنها
  • ارائه صحیح خدمت به وسیله کارکنان (خصوصاً با یک بار مراجعه و در بار اول)
  • انجام خدمات در زمان وعده داده شده
  • مشتاق بود کارکنان و قبول مسئولیت در انجام خدمات و اصلاح اشتباهات
  • توانمندی کارکنان در حل مشکلات مشتریان و ارائه راه حل های مناسب به آنها
  • مناسب بودن نحوه برخورد کارکنان با مشتریان در ساعت های شلوغ بانک

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پرسشنامه پایان نامه

332 بازدید