پرسشنامه ارزیابی ابعاد ارزش ویژه برند آکر

پرسشنامه آکر هدف پرسشنامه: ارزیابی ابعاد ارزش ویژه برند

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۲ سوال و ۴ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه ارزیابی ابعاد ارزش ویژه برند آکر

پرسشنامه فوق متشکل از ۳۲ سوال با هدف ارزیابی ابعاد ویژه برند بر اساس مدل آکر (۱۹۹۱) می باشد. که این ابعاد شامل تداعی برند، آگاهی برند، کیفیت درک شده و وفاداری برند می باشد. ارزش ویژه برند عبارت است از: آکر (۱۹۹۱) ارزش ویژه نام تجاری را مجموعه ای از دارایی ها و بدهی های مربوط به نام و نشان تجاری، کا از ارزشی که توسط محصول یا خدمات شرکت ارائه می شود، جمع یا کسر می گردد تعریف می کند.

دیوید آکر (۱۹۹۱) ابعاد ارزش ویژه برند را آگاهی از برند، پیوند های برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، و دیگر دارایی‌ های برند می‌داند. در حالی‌ که کلر (۱۹۹۳) دو رویکرد اصلی به اندازه‌گیری ارزش ویژه برند دارد (مستقیم و غیر مستقیم) و بر دو جز از ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری تاکید ویژه دارد: “آگاهی از برند” و “تصویر برند”. رویکرد مستقیم کلر به اقدامات بازاریابی از جمله کانال‌های توزیع، ارتباطات بازاریابی اثربخش، و غیره تاکید دارد و رویکرد غیر مستقیم، به پاسخ مشتری به عناصر مختلف برنامه بازاریابی شرکت توجه دارد.

یک برند قدرتمند نگرش مثبت مصرف کنندگان را نسبت به کلیه محصولات مرتبط با برندت قویت می کند. نگرش مثبت در پی درگیری و تجربه محصول حاصل می گردد. آگاهی مشتریان و ارتباط مستمر با برند منجر به کیفیت ادراک شده، ادراک کامل از محصول و در نهایت وفاداری مشتری می شود. این دیدگاه در پی نظریه خلق ارزش ویژه برند “مبتنی بر مشتری مداری” حاصل می گردد. مزیت این نوع دیدگاه در این است که بازاریابان به این شکل می توانند به طرقی دست یابند که از آن راه درگیری و وفاداری مشتری به برند را افزایش دهند. بنابر نتایج حاصله از تحقیقات پیشین کمپین های بازاریابی موفق در خصوص برندسازی تاثیرات شایانی بر ذهن مخاطبین و مشتریان گذاشته اند.

….

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

 

275 بازدید