پرسشنامه ابعاد توانمندسازی کارکنان متناسب استراتژی رقابتی سازمان

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: تبیین ابعاد توانمندسازی کارکنان متناسب استراتژی رقابتی سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۸ سوال و ۱۰ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

مقاله بیس: دارد

دانلود پروپوزال مرتبط

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه ابعاد توانمندسازی کارکنان متناسب استراتژی رقابتی سازمان

برنامه ریزی منابع انسانی؛ فرآیندپدید آوردن و تعیین هدف‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌هایی گویند که به پرورش، کاربرد و توزیع نیروی انسانی می‌پردازد تا مقاصد اقتصادی، خدماتی و … تأمین می‌شود. (دسلر،۱۳۷۲: ۲۶). توانمندسازی منابع انسانی؛ توانمندسازی دارای معنای عام و خاص و تعبیرهای بیشماری است و این تنوع تعریف­ها و رویکردها، انسجام و یکپارچگی را از این مفهوم با مشکل روبه رو ساخته است، به­گونه ای که در تعریف­ها توانمندسازی عواملی چون: انگیزش درونی، ادراک و تعهد، ساختار شغل، انتقال­ قدرت­ یا اختیار و تسهیم­ منابع و اطلاعات به کار رفته است(Robbins,2002).

توانمندسازی در حقیقت فرایند مستمر و دائمی است و در محیط پویا در سطوح متفاوت مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد. توانمندسازی به موضوعات انگیزشی یا روان­شناسی، تغییرات ساختاری، عناصر فرهنگی، تاریخی و ارزش ­ها و نگرش ­های موجود در بافت سازمانی اشاره دارد.

توانمند سازی کارکنان، عبارت است از مجموعه سیستم ­ها، روش­ ها و اقداماتی که از راه توسعه قابلیت و شایستگی افراد درجهت بهبود و افزایش بهره وری‌، بالندگی و رشد و شکوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به هدف های سازمان به کار گرفته می شوند. (Carter,2001)

استراتژی رقابتی؛ عبارت است از الگوی تصمیمات سازمان که بیانگر اهداف و همچنین مقاصد و منشأ سیاست­ های اصلی و برنامه­ هایی برای نیل به این هدف­ هاست.این الگو دامنه و نوع فعالیت ­های سازمان و شیوه سازماندهی منابع اقتصادی و انسانی آن را در جهت دستیابی به مقاصد شرکت و تأمین خواسته­ های سهامداران، کارکنان، مشتریان و گروه­ های ذینفع تعریف می ­کند (Mintzbergand et.al, p.51).

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

170 بازدید