پرسشنامه آگاهی برند

پرسشنامه آگاهی برند هدف پرسشنامه: میزان آگاهی مشتریان از برند شرکت

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۷ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

خودکار آمدی

آگاهی از برند

آگاهی از برند به دوام حضور برند در ذهن مصرف کننده اشاره دارد. (آکر، ۱۹۹۶، سبحانی، ۲۰۱۱ ،۱۴). و معیاری است از درصد بازار هدف که از برند آگاهی دارند. بازاریابان می توانند از طریق تبلیغات) آگهی های (تکرارشونده و تبلیغ در میان مخاطبان هدف ایجاد شناخت و آگاهی نمایند. آگاهی از برند می تواند یک گروه از مزیت های رقابتی را برای بازاریاب فراهم سازد که شامل موارد زیر است (آکر، ۱۹۹۶، سبحانی، ۲۰۱۱ ،۱۴):

  _ آگاهی از برند، برند را بصورت یک حس آشنا در می آورد.
_ آگاهی از نام می تواند نشانی از حضور، تعهد و دارائی باشد.
_ برتری یک برند اگر که در یک زمان کلیدی در فرآیند خرید بخاطر آورده شود، معین خواهد شد.
_ آگاهی از برند دارائی است که می تواند بی اندازه بادوام و بنابراین ادامه دار باشد.

ممکن است که ضربه زدن به برندی که به سطح بالایی از آگاهی به آن دست یافته شده بی نهایت مشکل باشد. آگاهی پیدا کردن در مورد برند به طور حیاتی برای تمامی برندها مهم است. اما آگاهی بالا در مورد برند بدون یک شناخت از آنچه فرد ایجاد می کند صرف نظر از رقابت انجام شده، واقعاً خوب نیست.

سازمان ها می توانند اولاً از طریق داشتن یک پایگاه فروش برند و ثانیاً شرکت در بهره برداری و استفاده از کانال های رسانه ای عمومی خارجی به ایجاد آگاهی از برند کمک نمایند. آگاهی از برند طبق راه های مختلف که در آن مصرف کنندگان برند را بخاطر می آورند، ارزیابی می گردد. که ممکن است شامل شناسایی برند، بخاطر آوردن برند، بخاطر آوردن سریع برند و تسلط برند (برند غالب) باشد (آکر، ۱۹۹۶، سبحانی، ۲۰۱۱ ،۱۵).

پرسشنامه متشکل از ۷سوال می باشد که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد نمره دهی شده است.

_ ترجمه مقاله رابطه میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده به برند

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

141 بازدید